Friese Milieu Federatie: 'Help insectenredders op weg met kennisloket'

De provincie moet burgers die zich sterk maken voor bijen en vlinders niet laten zwemmen. Geef ze een platform waar ze kennis kunnen opdoen, zodat ze ook de goede dingen doen.

Witte vlekken volgens de inventarisatie: gebieden waar weinig initiatieven op het vlak van biodiversiteitsherstel lijken plaats te vinden.

Witte vlekken volgens de inventarisatie: gebieden waar weinig initiatieven op het vlak van biodiversiteitsherstel lijken plaats te vinden. Kaart Altenburg & Wymenga

Daarvoor pleitte Froukje Hernamdt van de Friese Milieu Federatie donderdag tijdens een digitale groenlunch, waar de resultaten van een inventarisatie van biodiversiteitsinitiatieven door FMF en Kening werden besproken. Hernamdt: ,,Er moet ergens een soort kennisloket zijn, om goede voorbeelden te verbinden aan mensen die nog zoekende zijn. Het is heel belangrijk om alle energie die er nu is vast te houden.’’