Friese Milieu Federatie: 'Help insectenredders op weg met kennisloket'

De provincie moet burgers die zich sterk maken voor bijen en vlinders niet laten zwemmen. Geef ze een platform waar ze kennis kunnen opdoen, zodat ze ook de goede dingen doen.

Witte vlekken volgens de inventarisatie: gebieden waar weinig initiatieven op het vlak van biodiversiteitsherstel lijken plaats te vinden.

Witte vlekken volgens de inventarisatie: gebieden waar weinig initiatieven op het vlak van biodiversiteitsherstel lijken plaats te vinden. Kaart Altenburg & Wymenga

Daarvoor pleitte Froukje Hernamdt van de Friese Milieu Federatie donderdag tijdens een digitale groenlunch, waar de resultaten van een inventarisatie van biodiversiteitsinitiatieven door FMF en Kening werden besproken. Hernamdt: ,,Er moet ergens een soort kennisloket zijn, om goede voorbeelden te verbinden aan mensen die nog zoekende zijn. Het is heel belangrijk om alle energie die er nu is vast te houden.’’

Aan enthousiasme ontbreekt het momenteel niet. Een enquête leverde deze zomer een bundeling op van dik 200 kleine en grote initiatieven, die zich afspelen op allerlei terreinen, van particuliere tuintjes tot begraafplaatsen en kilometerslange bermen. Hiervan zijn er 152 (die compleet waren ingevuld) doorgelicht door landschapsecoloog Marion Brongers van bureau Altenburg & Wymenga in Feanwâlden.

Zij becijferde dat achter deze initiatieven 2300 mensen staan. De meesten werken plaatselijk en zijn voor 90 procent gefocust op het plantenleven, in de hoop dat daar dan weer bijen, vlinders en andere insecten op afkomen.

Verbindingen tussen leefgebieden

Zulke projecten zijn mooi, maar om soorten die het moeilijk hebben echt kansen op herstel te bieden, is het vooral belangrijk dat er verbindingen komen tussen leefgebieden, doceerde Brongers. Aan zo’n biodivers netwerk kunnen burgerinitiatieven bijdragen. Wanneer de 152 projecten op een kaart worden gecombineerd met 204 projecten van Landschapsbeheer Friesland, 800 natuurvriendelijk oevers van Wetterskip Fryslân en en 25.000 hectare agrarisch natuurbeheer, wordt de hele provincie al behoorlijk afgedekt. De opvallendste witte vlekken zitten in het zanderige zuidoosten en het kleirijke noordwesten.

Vooral ,,lijnvormige elementen’’ kunnen prima als corridor fungeren. Brongers: ,,Dan moet je denken aan bermen, dijken, sloten en kades. Als die allemaal biodivers beheerd zouden worden, dan zou dat een enorme boost geven aan dat netwerk. Bovendien voeg je dan een enorm oppervlak toe aan je natuurgebieden.’’

Van Hernamdt mag er best meer druk worden gezet op versterking van de soortenrijkdom. Dat zou kunnen door in regels vast te leggen hoe gebieden worden ingericht, bijvoorbeeld bij grote klussen aan wegen. Hernamdt: ,,Als het echt ons doel is om de neerwaartse lijn om te buigen, misschien moeten we dan af van de vrijblijvendheid. Het is twaalf uur geweest voor de biodiversiteit.’’

'Ik denk dat nu, in tijden van corona, het belang van onze eigen leefomgeving alleen maar groter is geworden'

Natuurgedeputeerde Douwe Hoogland is er niet van overtuigd dat meer aandacht voor biodiversiteit met wetten en regels moet worden afgedwongen. ,,Het gaat meer om bewustwording. Ik denk dat nu, in tijden van corona, het belang van onze eigen leefomgeving alleen maar groter is geworden.’’

De provincie gebruikt de inventarisatie bij het opstellen van het Fries Herstelprogramma Biodiversiteit. Hoogland beloofde dat het pleidooi om te komen tot een kennisplatform daarin wordt meegewogen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Natuur en milieu