Friese Forum-fractie keert Thierry Baudet de rug toe, fractie verder als Onafhankelijke Statenfractie Fryslân

Maarten Goudzwaard van JA21. FOTO LC Foto: Jaap_Ruurd_Feitsma

Het hoge woord is eruit: de zes Statenleden van Forum voor Democratie keren partijleider Thierry Baudet de rug toe. De fractie gaat verder als Onafhankelijke Statenfractie Fryslân.

Statenleden Maarten Goudzwaard, Albert van Dijk, Erwin Jousma, Johann Stellema, Durk Dijkstra en Grite Wymenga-Kooistra maakten hun afsplitsing dinsdagavond kort voor middernacht bekend via een statement. Daarin schrijven ze: ,,De landelijke partijpolitiek is ons constructieve werk als volksvertegenwoordiging de afgelopen tijd niet ten goede gekomen. De fractie van Forum voor Democratie in Fryslân heeft daarom besloten vanaf heden haar provinciale politieke werk voort te zetten als Onafhankelijke Statenfractie Fryslân.’’

De fractie vervolgt: ,,Wij zijn van mening dat deze stap onze fractie de kans geeft om ons werk onafhankelijk voort te zetten en met alle focus op ons mooie Fryslân. Op deze manier kunnen wij ons richten op de kernwaarden waar FvD altijd voor heeft gestaan. Dit is besloten in het belang van de politieke opdracht die de fractie van de FvD-kiezers heeft gekregen. Wij zullen ons onverminderd voor Fryslân blijven inzetten; met hoofd en hart, zonder haat, uitsluiting of misplaatste bejegening van welke medeburger dan ook.’’

Door als één fractie

De zeskoppige fractie kwam dinsdagavond bij elkaar om over de toekomst van de fractie te praten. Eerder verklaarden de Statenleden al dat ze het oppositiewerk in de Provinciale Staten van Fryslân wilden voortzetten als één groep. Fractievoorzitter Maarten Goudzwaard had al wel gezegd dat wanneer Thierry Baudet partijleider van Forum voor Democratie zou blijven, hij zou vertrekken. De leden van Forum kozen Baudet vorige week als hun leider, waarna een vertrek van de Friese Forum-fractie al in de lucht hing.

Goudzwaard zei over het verbreken van de banden met Baudet: Syn útlittingen fan de ôfrûne dagen, dy’t ek beskreaun stean yn de brief fan Nicki Pouw-Verweij binne net te ferienigjen mei de noarmen en wearden dêr’t ik foar stean. At hy ferbûn bliuwt oan Forum voor Democratie, dan bin ik dat net langer.’’ Goudzwaard verwees naar een brief van partijprominent Nicki Pouw-Verweij die zij schreef naar aanleiding van een avond van de partij waar Baudet, bleek uit de brief, antisemitische uitspraken deed. Andere aanwezigen bevestigden het beeld dat Pouw-Verweij schetste.

De interne machtsstrijd bij de partij begon vorige maand nadat Baudet geen afstand deed van extreemrechtse uitspraken van jongeren binnen de partij. Sterker, de betreffende jongeren kregen promotie binnen de partij. Een grote groep prominenten splitste zich in de afgelopen weken van Forum af.

Nieuws

menu