Fries vlinderdrama: kraanmachinist vernietigt zeldzame populatie

Een onervaren kraanmachinist heeft per ongeluk 90 procent van de beschermde grote vuurvlinders in natuurgebied Brandemeer vernietigd.

De man nam de oeverwallen in het gebied bij Wolvega te rigoureus onder handen bij het opschonen van de sloten. Daarbij zijn mogelijk alle overwinterende rupsen van de grote vuurvlinder weggeschraapt, vreest de Vlinderstichting.

Ernstig bedreigd

De inheemse grote vuurvlinder is een ernstig bedreigde soort die zelfs Europees beschermd is. Veenpolders zoals de Brandemeer vormen zijn laatste leefgebied. Pas in 2007 is de vlinder hier aangetroffen. In het naastgelegen natuurgebied Rottige Meente komt hij al langer voor.

‘Erg zuur’

Vlinderdeskundige Henk de Vries zag de gevolgen van het desastreuze onderhoud tijdens een rondleiding van ambtenaren uit Overijssel. ,,Deze excursie was juist bedoeld om te laten zien hoe je leefgebied kunt aanleggen voor de zeldzame grote vuurvlinder. Het is wel erg zuur dat we dit nu aantreffen.’’

Oeverwallen zijn van levensbelang voor grote vuurvlinders. Ze leggen hun eitjes namelijk bijna alleen in waterzuring, een plant die vooral langs sloten en plassen groeit. Die planten zijn nu onbedoeld verdwenen in de Brandemeer.

‘Geschrokken’

Het onderhoud vond plaats in opdracht van Staatsbosbeheer. Die laat weten dat de kraanmachinist nieuw was ingezet en geen goede instructies over de kwetsbaarheid van het gebied had gekregen. ,,Staatsbosbeheer is hier erg van geschrokken’’, aldus het Friese afdelingshoofd Jesler Kiestra.

Nieuw plan

Hoeveel rupsen het onderhoud hebben overleefd moet deze zomer blijken. Staatsbosbeheer en de Vlinderstichting maken een gezamelijk plan om de populatie voor het gebied te behouden.

Nieuws

menu