Gedeputeerde Douwe Hoogland heeft 4,5 miljard euro nodig van het Rijk, anders haalt Friesland de doelen niet

Het ei is gelegd. Het langverwachte Fries Programma Landelijk Gebied over de inrichting van het Friese platteland is deze week in conceptvorm gepresenteerd. Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA) wacht de provincie een dynamische en uitdagende toekomst. ,,As ik no noch in jonge boer wie, dan gie ik derfoar. Der leit safolle jild op de planke om kânsen te fersulverjen.”

Gedeputeerde Douwe Hoogland.

Gedeputeerde Douwe Hoogland. Foto: Niels de Vries

Het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG): dit inrichtingsprogramma voor de periode 2035-2050 wordt vaak vergeleken met de grote ruilverkavelings- en landinrichtingsprogramma’s van vroeger. Ook nu zullen tientallen gebiedscommissies in overleg gaan over de toekomstige inrichting van hun regio. Met dit verschil dat ruilverkavelingen vooral gericht waren op een efficiëntere landbouwstructuur met hier en daar een strook natuur. In het FPLG is niet de landbouwproductiviteit leidend maar het halen van allerhande landelijke en Europese doelen. Voor natuur en biodiversiteit, het klimaat en water. Met hoeveel procent moet de uitstoot van stikstof en broeikasgassen omlaag en hoe dat te realiseren? Hoe verbeteren we de kwaliteit van het water en hoe maken we het gebied weerbaarder tegen extreme droogte en overvloedige neerslag. Dat soort vraagstukken.

Veel beleid is nog niet klaar en nieuwe coalities zijn in de maak