Fries openbaar onderwijs wil krachten bundelen

ANP

Het openbaar basisonderwijs in Friesland kiest voor samenwerking. Onderwijskoepels Proloog en Elan onderzoeken of een fusie beter is voor instandhouding van openbare scholen.

Met zo’n samenvoeging zouden openbare basisscholen in en om de gemeente Leeuwarden, Ferwerderadiel en Waadhoeke allemaal onder één koepel vallen. Proloog telt 23 scholen met circa 3800 leerlingen en Elan 22 scholen met zo’n 2000 leerlingen. Burgemeester en wethouders van Leeuwarden denken dat een fusie beter zijn om ‘toekomstbestendig’ openbaar onderwijs in de provincie te waarborgen. Krimp zou zo minder vat krijgen op het voortbestaan van kleine scholen.

Radicale breuk met het verleden

Het voorstel van Leeuwarden is een radicale breuk met een verleden, waarin gedurende twee jaar alles uit de kast werd gehaald om te voorkomen dat de onderwijsgroepen Fier en Radius zouden samensmelten tot onderwijsgroep Elan. De gemeente Leeuwarderadeel, nu opgegaan in de gemeente Leeuwarden, verzette zich met hand en tand tegen de fusie. Het uiteindelijke besluit werd doorgeschoven naar de nieuwe gemeente Leeuwarden.

Juridische procedures hebben inmiddels tienduizenden euro’s gekost. Nu een gemeentelijke bezwarencommissie vaststelt dat de door Fier en Radius gewenste fusie eigenlijk niet tegengehouden kan worden door de gemeenteraad, kiest Leeuwarden voor een sprong voorwaarts: nu Elan een feit is is het voor het openbaar onderwijs in de provincie beter om de volgende stap te zetten.

Veel basisscholen in Friesland kampen met krimpende leerlingenaantallen en worden daarmee in hun voortbestaan bedreigd. Door overkoepelende organisaties groter te maken heeft het openbaar onderwijs meer mogelijkheden om een aantal kleine scholen de komende jaren toch open te houden.

'Goed onderwijs heeft een goede schaalgrootte nodig'

Marc Kammeraad, bestuurder van Elan, is blij met de vaststelling dat de vorming van Elan niet meer ter discussie staat. ,,Wij hebben ook altijd gezegd dat de vorming van Elan een eerste stap is. Goed onderwijs heeft een goede schaalgrootte nodig, waarbij je als organisatie alles kunt bieden wat je wilt. Tweeduizend leerlingen is daarbij een minimum.’’ Kammeraad zegt nooit getwijfeld te hebben aan de fusie, die door Leeuwarderadeel en Leeuwarden steeds werd tegengehouden. De ommezwaai vindt hij mooi, ,,maar er is nog wel een goed gesprek nodig met de gemeente’’ om de lucht weer helemaal te klaren.

Bestuurder Albert Helder van Proloog: ,,De deur staat open voor iedereen die aanklopt. Het is goed om krachten te bundelen. Proloog kan het goed aan met de schaal die we nu hebben. Maar een verkenning naar wat een fusie met Elan kan brengen is prima.’’

Elan heeft de eerste meevaller al te pakken: de bezwarencommissie vindt dat Leeuwarden een vergoeding van 501 euro moet betalen aan Elan. Kammeraad, met een grimas: ,,Het is een begin. Maar twee nullen erachter zou meer recht doen.’’