Dit is waarom veel Friestaligen toch Nederlands spreken in de rechtbank, óók als ze liever Fries zouden spreken

Meer dan de helft van de Friezen wil in de rechtbank graag Fries spreken, maar toch doet niet meer dan 22 procent dit.

Rechtbank Leeuwarden. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Rechtbank Leeuwarden. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Dat blijkt uit een onderzoek van een aantal tweedejaars studenten van de opleiding bestuurskunde van NHL Stenden naar het gebruik van het Fries bij de rechtbank Noord-Nederland en bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Nadelig voor eigen positie

Nieuws

menu