Fries heeft begrip voor vuurwerkverbod maar denkt niet dat het de jaarwisseling veiliger maakt

FOTO PIXABAY

Het vuurwerkverbod kan rekenen op de steun van veel Friezen. Het overgrote deel van hen is niet van plan dit jaar vuurwerk af te steken. Al zijn er twijfels bij de effectiviteit van de maatregel.

81 procent van de Friezen steekt dit jaar geen vuurwerk af. 11 procent is van plan om dat wel te doen. De rest weet het nog niet. In het hele Noorden wordt het verbod iets beter nageleefd. 85 procent van de Noorderlingen zegt niets de lucht in te gaan schieten.

Deze cijfers komen uit hetzelfde onderzoek van Enigma Resarch naar de maatschappelijke effecten van het coronavirus waarover deze krant zaterdag berichtte. Daarvoor werden 576 inwoners van Friesland, 384 Drenten en 505 Groningers ondervraagd.

Krappe meerderheid voor algeheel verbod

Het begrip voor het vuurwerkverbod is in Friesland lager dan in de rest van Noord-Nederland. 71 procent van de Noorderlingen zegt begrip te hebben voor het besluit van het kabinet om vuurwerk te verbieden om zo de druk op de zorg te ontlasten. Onder alleen de geënquêteerde Friezen is dat tweederde.

Een vuurwerkverbod voor onbepaalde tijd krijgt dan ook steun van slechts een krappe meerderheid van de Friezen. 56 procent is het eens of helemaal eens met een stelling van die strekking. Overigens verwachten de meeste ondervraagden ook niet dat zo’n algeheel verbod er komt. Slechts een derde geeft aan dit te verwachten.

Averechts effect

Het zijn vooral jongeren die zich niet aan het verbod gaan houden of er geen begrip voor hebben. Hoe meer de leeftijd van de ondervraagden stijgt, hoe groter de steun voor de maatregel wordt. Mannen staan er bovendien een stuk minder achter dan vrouwen.

Over de effectiviteit van het verbod hebben veel van de ondervraagde Friezen hun twijfels. Meer dan de helft (55 procent) denkt dat het verbod een averechts effect heeft. Het zou de jaarwisseling juist onveiliger maken omdat meer mensen hun heil zoeken bij illegaal vuurwerk.

Nieuws

menu