Fries geld voor watersport steekt de fiets- en wandellobby

Friesland moet zijn geld steken in recreatie op het land in plaats van in watersport. ,,Het volk wil kunnen wandelen en fietsen.’’

De economische effecten van investeringen in wandel- en fietspaden zijn veel groter dan die van het watertoerisme, zei Kees Mourits van de Fietsersbond en Wandelnet woensdagavond tegen provinciale staten.

,,De watersport is bijna emotioneel cultureel erfgoed, maar lijkt aan het eind van de productcyclus gekomen’’, sprak hij. ,,Het doet me denken aan de nationale scheepvaartindustrie in de jaren ’70. De industrie was allang verplaatst, maar de overheid bleef tegen beter weten in subsidiëren.’’

Nieuwe geldstromen

Friesland stak in de periode 2000-2018 450 miljoen euro in het merengebied. Een nieuwe waterrecreatievisie van de provincie vraagt om nieuwe geldstromen. De staten buigen zich later deze maand over die visie.’’

Mourits: ,,De landrecreatie steekt daar schril bij af. Terwijl de aantallen recreatieve fietsers en wandelaars een veelvoud is van het aantal mensen dat watersport.’’

Drie initiatiefgroepen voor recreatie in Noordoost-Friesland slaan de handen ineen. Ze willen deskundige hulp van het Provinsjehûs voor de ontwikkeling van kleinschalige recreatie in hun gebied. Maak opvaarten bevaarbaar, verbind wandel-, fiets- en ruiterpaden aan waterwegen en schep vaarrondjes. In dat kleinschalige zit de charme van Friesland, zei Oege Hiddema van het nieuwe recreatienetwerk Fryslân Boppe woensdag tegen provinciale staten. Wetterwâlden Bûtenfjild, Kollum Watersportdorp en Skip yn ‘e Feart (van Wierum tot Hallum) werken er in samen.

Vraag om visie

,,We freegje net om sinten mar om fizy. Help ús fan ‘e grûn en help ûs saken op sifers te setten. It giet faak mar om lytse stikjes. De spannendste dingen gebeure op ‘e grins fan wetter en lân’’, sprak Oegema.

De provincie denkt graag mee, zei gedeputeerde Klaas Kielstra.

Nieuws

Meest gelezen

menu