Fries datacenter levert schat aan informatie op

ANP

Slim gebruikmaken van elkaars data en kennis. Dat is het doel van DataFryslân, een nieuw datacenter van de provincie, drie gemeenten, drie kennisinstellingen en het CBS.

Hoe ziet een krimpdorp eruit over vijftien jaar? Hoeveel toeristen komen in de provincie en waar hebben ze behoefte aan? Relevante vragen waar een enkele gemeente niet zo snel een antwoord op heeft. Maar door data, dus informatie, te koppelen en te analyseren, kan antwoord gegeven worden op tal van vragen over leefbaarheid, toerisme, economie en sociale vraagstukken.

Dit moet leiden tot beter beleid en nieuwe dienstverlening. De gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Smallingerland, Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden, het Fries Sociaal Planbureau, Provincie Fryslân en Centraal Bureau voor de Statistiek hebben dinsdag hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst om DataFryslân te beginnen.

Met de oprichting maken de organisaties afspraken over gebruik, toegang, kwaliteit en veiligheid van de data en de resultaten. Er komt een lab waarin medewerkers en studenten kunnen experimenteren. De uitkomsten worden gedeeld met de rest van Friesland. Ook wordt er kennis uit andere regio’s gehaald.

Nieuws

menu