Fries blijft tevreden over cultuur in de provincie

Repetitie van iepenloftspul 'Uit de Klauwen' in Appelscha in augustus 2022.

Repetitie van iepenloftspul 'Uit de Klauwen' in Appelscha in augustus 2022. Foto: Rens Hooyenga

Friezen zijn actief en geïnteresseerd in cultuur, zo blijkt uit onderzoek dat gedaan is in opdracht van de provincie Fryslân.

Van de ondervraagden geeft 89 procent aan cultuur belangrijk te vinden. Daarnaast vindt 63 procent dat in de provincie sprake is van een ruim en gevarieerd cultureel aanbod.

Cultuur in onderwijs is belangrijk

Andere uitkomsten zijn dat ruim driekwart van de Friezen In het afgelopen jaar in ieder geval één culturele activiteit beoefend heeft. Daarbij worden film, videokunst, fotografie en muziek maken het meest genoemd. Verder gaven bijna alle respondenten aan het belangrijk te vinden dat kinderen in het onderwijs kennismaken met cultuur.

De interesse voor cultuur verschilt per leeftijdsgroep en opleidingsniveau. Hoger en middelbaar opgeleiden bezoeken en beoefenen vaker culturele activiteiten. Het lijkt daarbij niet uit te maken of men al of niet in een grote kern woont.

Enquête-moe

Voor het onderzoek zijn vragenlijsten verspreid onder 30.000 huishoudens. Bijna 2800 kwamen retour. ,,Wol wat meager, mar ik tink dat in soad minsken tsjintwurdich in bytsje enkête-wurch binne”, verklaart gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA), die desalniettemin de uitkomsten bemoedigend vindt.

,,Wy binne grutsk op ús kulturele klimaat en it is moai dat ús ynwenners dat ek wurdearje.” Volgens Poepjes wijken de uitkomsten niet veel af van het vorige onderzoek naar cultuurparticipatie, vier jaar geleden.