Fries Forum voor Democratie gaat door, alleen fractieleider Maarten Goudzwaard naar JA21

Het Provinsjehûs aan de Tweebaksmarkt. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Het Provinsjehûs aan de Tweebaksmarkt. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Ze volgden in de massale uitloop van de partij, maar vijf van zes Statenleden van Forum sluiten de partij en leider Thierry Baudet nu weer in hun hart.

Feitelijk waren ze nooit weg bij de partij, de volksvertegenwoordigers van Forum voor Democratie Fryslân. De griffie kreeg nooit een officieel verzoek ze uit te schrijven. De zeskoppige fractie stapte in december als geheel vorig jaar op, verzonnen een nieuwe naam, trokken die naam na kritiek weer in - en daar bleef het bij. In de eerste weken van januari waren ze tijdens vergaderingen van Provinciale Staten ‘gewoon’ van Forum - hoe erg ze er in december ook afstand van namen.

De vraag is nu wat dat waard is. Vijf van de zes Statenleden blijven de partij waarvoor zij bijna twee jaar in de Staten zitten, trouw. Hun statement was woensdagochtend in Provinciale Staten summier, hun toelichting nog schameler.

De leden hebben naar eigen zeggen mondeling en schriftelijk onderzoek gepleegd, onder meer naar vermeend antisemitische uitspraken van partijleider Thierry Baudet. Daaruit kwam volgens hen niets geks naar voren. ,,Onze Statenlidmaatschapsintegriteit staat niet langer onder druk’’, stellen de vijf. Statenlid Grite Wymenga-Kooistra sprak het statement woensdag uit. Wie de nieuwe fractievoorzitter wordt, is nog niet besloten.

Maarten Goudzwaard naar JA21

Het gezicht van de Forum-fractie Maarten Goudzwaard gaat wel verder als onafhankelijk Statenlid. Hij zei eerder al: als Baudet bij forum blijft, ben ik weg. Hij sluit zich aan bij JA21 van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga. Goudzwaard zag in de afgesplitste fractie ,,geen basis voor een duurzame constructieve samenwerking’’.

Goudzwaard maakt zijn periode in Provinciale Staten af als onafhankelijk Statenlid. Hij wil ook de Tweede Kamer in en staat op nummer vier van het Juiste Antwoord.

Baudet: ‘Verstandige Friezen’

Partijleider Thierry Baudet noemt de vijf Statenleden op Twitter ‘verstandige Friezen’. ‘We hebben de wind weer in de zeilen. Welkom thuis’, schrijft hij.