Hoe een vriendenploeg uit Blauwhuis met het skûtsje Freonskip zomaar in de A-klasse van de IFKS belandde: 'Sûne spanning haw ik wol alle kearen'

De mannen van het Blauhúster skûtsje Freonskip vormen in hun Friese kielen een opvallende verschijning in de hoogste klasse van de IFKS. Ze vinden het klassement van ondergeschikt belang. Een verhaal over onverwachte promoties, angst, de laatste plaats én plezier.

De Freonskip in actie op de Hegemer Mar.

De Freonskip in actie op de Hegemer Mar. Foto Tom Coehoorn

Normaal gebruik je trappen en treden als je van de kelder naar de zolder moet, zegt schipper Hartman Witteveen. Stapje voor stapje, steeds hoger. Maar bij de Freonskip uit Blauwhuis is niets normaal. ,,Wy ha by ús klim fan de C-klasse nei de A’s gjin treppen brûkt, wy binne hast yn ien kear nei de sprekwurdlike souder sprongen. Omheech fallen eins.”