Foutje van Partij voor de Dieren: Friesland mag nog jarenlang ganzen afschieten

,,Dit is heel ernstig’’, zegt Rinie van der Zanden. De politica van de Partij voor de Dieren maakte woensdagavond laat een kapitale fout bij een voor haar zeer belangrijke stemming.

Op tafel lag het plan van de provincie om de huidige aanpak van ganzen tot en met 2023 te verlengen. Een van de onderdelen is dat er elk jaar maximaal 200.000 ganzen mogen worden doodgeschoten. Vogels verjagen is een andere maatregel.

Dieptriest en onacceptabel

De fractie van PvdA, SP en zelfstandig statenlid Sietze Schukking presenteerden tijdens de vergadering een alternatief: wel doorgaan, maar minder lang: tot en met 2021.

Van der Zanden uitte felle kritiek op het voorstel van gedeputeerde Johannes Kramer. ,,Onacceptabel’’, zei ze, en ,,jaren doorschieten zonder te evalueren is dieptriest’’.

Extreem over het graf heen regeren

Kiezen voor nog vier jaar doorgaan noemde ze ,,een extreme vorm van het over het graf heen regeren’’. Over ruim drie weken kiezen de Friezen een nieuw provinciebestuur.

Maar woensdagavond laat ging ze in de fout, na een vergadering die ruim dertien uur had geduurd. Van de 41 aanwezige politici steunden 20 het alternatieve plan. Van der Zanden stemde per ongeluk tegen, terwijl ze voor had willen stemmen. Het alternatief werd met 21 tegen 20 stemmen verworpen.

‘Ik had het direct door’

Vervolgens bracht commissaris van de koning Arno Brok nog enkele andere moties over het ganzenplan in stemming. Van der Zanden wist al dat ze een blunder had gemaakt: ,,Ik had het direct door, maar wist niet dat ik het alleen nog kon herstellen voordat het finale besluit zou vallen.’’

Op grond van de vergaderregels kan een politicus een uitglijder herstellen zolang het agendapunt nog niet is afgehamerd. Van der Zanden ging al wel bij de microfoon staan, maar kreeg het woord pas toen de stemming over het plan van Kramer al voorbij was. Te laat...

Andere boeg, nieuwe stemming

Ze vindt het ,,heel ernstig’’ dat ze nu steun heeft gegeven aan beleid dat ze verafschuwt. Ze vindt Friesland het ganzenbeleid over een compleet andere boeg moet gooien, met onder andere veel meer variatie in de begroeiing.

Ze probeert zo snel mogelijk na de verkiezing een nieuwe stemming af te dwingen.

Kramer wijst erop dat het niet de bedoeling is om zoveel mogelijk ganzen af te schieten, maar om de vraatschade voor boeren te beperken. ,,Wy helje dy 200.000 lang net.’’