Raad van State is in grote lijnen akkoord met de wijk Unia in Leeuwarden: enkele fouten moeten wel hersteld worden

Een - inmiddels verouderde - versie van het bebouwingsplan voor Unia in De Zuidlanden. Dit kaartje dateert van mei 2020. Bron: gemeente Leeuwarden.

De Raad van State heeft woonarkbewoners op twee kleine punten gelijk gegeven in hun kritiek de bouw van de nieuwe Leeuwarder buurtschap Unia-West.

De gemeenteraad krijgt zestien weken de tijd om een gecorrigeerd bestemmingsplan vast te stellen. Met de locatie van het nieuwe wijkje is overigens niets mis, vindt het hoogste rechtsorgaan.

De verwachting van de woonarkbewoners dat hier niet gebouwd zou worden, is ,,niet gerechtvaardigd’’. De gekozen afstand tussen Unia en de woonarken past binnen de regels.

Unia-West komt ten noorden van de N31 en ten westen van de Wurdumer Feart. De gemeente is al met de voorbereidingen begonnen.

Nieuws

menu