Fossiel gas winnen bij Ternaard of blue energy? | LC Toptalent

Kan duurzame blue energy een alternatief zijn voor de omstreden aardgaswinning bij Ternaard? Sahar Zafar en Flore Meutgeert zijn duidelijk: het Wad is werelderfgoed, dus ‘daar blijf je af’.

Een oude aflevering van Het Klokhuis over blue energy raakte een snaar bij Sahar Zafar (18) uit Sneek en Flore Meutgeert (17) uit IJsbrechtum. De vwo-leerlingen van RSG Magister Alvinus in Sneek bekennen dat ze nog nooit van deze duurzame vorm van energieopwekking hadden gehoord en ze wisten ook niet dat er een testopstelling op de Afsluitdijk staat.

Maar hun nieuwsgierigheid was gewekt en in samenspraak met hun docent natuurkunde besloten ze te onderzoeken of blue energy een alternatief kan zijn voor de mogelijke gaswinning bij Ternaard. Het werd een verhaal met mitsen en maren, want deze duurzame energiebron zit nog in de testfase. De proefcentrale op de Afsluitdijk heeft de afgelopen jaren veel tegenslag gekend, maar in principe is het mogelijk elektriciteit te winnen door zoet en zout water op een gecontroleerde manier te mengen.

Gaswinning bij Ternaard is omstreden. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) denkt met een winningsinstallatie bij het dorp zo’n 4 miljard kubieke meter aardgas onder de Waddenzee te kunnen winnen. Maar gaswinning ligt onder vuur vanwege de effecten op de natuur (bodemdaling, aardbevingen) en ook omdat het een fossiele brandstof is die niet hernieuwbaar is en er bij verbranding broeikasgas wordt uitgestoten. Een besluit over het al dan niet goedkeuren van de winning laat nog op zich wachten. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) moet de knoop doorhakken.

Sahar en Flore interviewden deskundigen van de NAM en onderzoeksinstituut Wetsus, dat onderzoek doet naar blue energy . ,,Het was lastig om in contact te komen met de NAM’’, vertelt Sahar. De organisatie, die onder grote druk staat vanwege de gaswinningsschade in Groningen, leek niet erg happig een reactie te geven aan de scholieren.

De leerlingen schieten in de lach als ze terugdenken aan de wijze waarop ze toch in contact kwamen. ,,Flore ging op internet op zoek naar contactgegevens’’, vertelt Sahar. ,,En na heel lang zoeken vond ik een 06-nummer van een woordvoerder’’, vult Flore aan. Sahar belde en na enige consternatie (‘Hoe komen jullie aan dit privénummer?’) konden ze toch per mail hun vragen stellen.

Dat leverde toch wel interessante gegevens op, vinden ze. Het gas uit Ternaard staat gelijk aan de totale Friese gasconsumptie gedurende elf jaar. De NAM vindt dat de winning geen schade toebrengt aan het Waddenmilieu en ziet blue energy nog niet als volwaardig alternatief: ‘Wij willen naar een volledig duurzaam energiesysteem toe, daarvoor heb je aardgas als zekerheidje nodig en blue energy als nieuwe bron van energie. Je hebt ze dus beide nodig, niet als alternatief maar als aanvulling op elkaar’, zo staat het in hun profielwerkstuk.

Het antwoord op de vraag of blauwe energie een alternatief kan zijn voor gaswinning bij Ternaard is lastig: in termen van opbrengst is het al lastig aan te geven omdat de eerste optie elektriciteit oplevert en geen brandstof. Wel is het rendement van gas hoger.

Toch zijn de twee resoluut in hun conclusie. Gaswinning bij Ternaard is geen goed idee. Nederland zit in de transitie van fossiele naar duurzame energiebronnen. Het doel is dat we in 2050 bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn, zegt Sahar: ,,Dat kunnen we beter gaan versnellen in plaats van nog meer gas uit de bodem te pompen.’’ Flore: ,,De Waddenzee is door de UNESCO aangewezen als werelderfgoed. Daar blijf je gewoon af’’.

Nieuws

menu