Forum voor Democratie of Groep Goudzwaard? Vanavond bepaalt Friese FvD eigen toekomst

Vanavond bepaalt de Friese fractie van Forum voor Democratie haar eigen toekomst: door onder partijleider Thierry Baudet of verder als onafhankelijke groep. Wat zijn de gevolgen? Zes vragen over afsplitsen.

Dinsdagavond bepaalt de Friese fractie van Forum voor Democratie haar eigen toekomst: door onder partijleider Thierry Baudet of verder als onafhankelijke groep. Wat zijn de gevolgen? Zes vragen over afsplitsen.

Wat is er aan de hand?

Er is een machtsstrijd gaande binnen Forum voor Democratie. Partijleider Thierry Baudet en een groep partijprominenten kwamen recht tegenover elkaar te staan, nadat Baudet volgens de groep niet hard genoeg optrad tegen de jongerenafdeling van de partij. Jongeren deden extreemrechtse en antisemitische uitspraken in appgroepen. Een groot deel van de gekozen volksvertegenwoordigers in zowel de provincies, als in de Senaat en in Brussel, nam afstand van Baudet en zelfs afscheid van Forum voor Democratie.

Hoe staat de Friese fractie erin?

De fractie veroordeelde de ruzie binnen de partij en de uitspraken van de jongerentak. Maarten Goudzwaard, fractievoorzitter in de Friese Staten, zei zelfs: als Baudet blijft, ben ik weg. Baudet won afgelopen week een intern referendum over de vraag of hij mocht aanblijven als leider. Hij kreeg driekwart van de stemmen.

Omdat de Friese Statenleden hebben gezegd graag hun werk als één fractie af te maken, is de kans aanzienlijk dat ze zich als geheel losweken van Forum. Ze maken dan als onafhankelijke partij de termijn af. Dinsdagavond praten ze erover in hun wekelijkse vergadering.

Wat als de fractie als geheel opstapt?

Dan verdwijnt per direct Forum voor Democratie uit de Provinciale Staten van Fryslân. Volksvertegenwoordigers worden dan wel namens een partij gekozen, het zijn de mensen waarop we stemmen. Plat gezegd: gekozen leden mogen daarna doen wat ze zelf willen. Ook afsplitsen of overstappen.

De fractie zal haar werk moeten doen onder een andere naam. Mogen ze die zelf kiezen?

Nee, dat mag niet. In het Reglement van Orde van de Provinciale Staten van Fryslân staat beschreven wat er gebeurt bij een afsplitsing. Stapt één lid uit een fractie, dan draagt de afsplitsing de naam van het Statenlid. Bijvoorbeeld: ‘Statenlid Van Dijk’ of ‘Statenlid Stellema’.

De leden van de Forum-fractie hebben steeds gezegd als geheel door te willen. Met z’n zessen dus. Mochten ze zich afsplitsen, dan moeten ze verder als ‘Groep’. Ze kunnen kiezen voor ‘Groep Goudzwaard’, vernoemd naar de fractievoorzitter, of de fractie draagt de naam van alle Statenleden. Dan krijg je: ‘Groep Goudzwaard, Van Dijk, Jousma, Dijkstra, Stellema, Wymenga-Kooistra’.

Wat zijn de gevolgen voor de privileges van een fractie?

Een fractie krijgt van de provincie een fractiebudget, waarvan ze bijvoorbeeld medewerkers kan betalen. Stappen alle fractieleden over, dan nemen ze het hele fractiebudget mee. Mocht één van de zes zich afsplitsen, dan krijgt diegene een zesde van het budget mee.

Goudzwaard maakt als fractieleider van Forum ook deel uit van het presidium, het maandelijkse overleg tussen alle fractievoorzitters. De reglementen schrijven voor dat een fractievoorzitter van een afsplitsing, eenpersoons of fractie, geen toegang heeft tot het presidium.

Wat als één van de leden uit de nieuwe groep stapt en de politiek verlaat?

Dat is een interessante. De nieuwe groep heeft namelijk geen gekozen opvolgers. Mocht de fractie doorgaan als Groep Goudzwaard en één van de leden stapt om wat voor reden dan ook uit de politiek, dan komt de zetel beschikbaar voor Forum voor Democratie. Een van de opvolgers op de kieslijst van de partij komt dan in aanmerking voor de zetel. Diegene moet dan bepalen of hij de zetel wil innemen en namens welke fractie hij dat doet. Een nieuwe afsplitsing is dan ook mogelijk.

Omdat er maar tien namen op de kieslijst stonden, kan het ook gebeuren dat geen van de opvolgers de zetel wil of dat er geen opvolgers zijn. Mocht niemand de vrijgekomen zetel opeisen, dan vervalt die tot de volgende verkiezingen en telt Provinciale Staten een lid minder. In Flevoland is dat al het geval.

Nieuws

menu