Forum-afsplitsers zien af van naam Onafhankelijke Statenfractie Fryslân

Het Provinsjehûs aan de Tweebaksmarkt. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

De Friese Statenleden die zich eerder deze week besloten af te splitsen van Forum voor Democratie gaan niet verder onder de naam Onafhankelijke Statenfractie Fryslân (OS Fryslân).

De FNP was niet te spreken over de nieuwe naam, immers: er ís al een OSF, de Onafhankelijke Senaatsfractie. ,,Dizze namme moat foar alve oere fan tafel’’, zei politiek leider Sijbe Knol van de FNP er woensdag over.

‘Foar alve oere’ werd het niet, maar vrijdag kwamen de afgesplitste Statenleden toch met het bericht dat ze afzien van de naam vanwege de verwarring die erdoor kan ontstaan. Ze komen „zo spoedig mogelijk” met een nieuw voorstel.

Nieuws

menu