Fors meer slachtoffers van kindermishandeling en seksueel geweld melden zich via chat tijdens corona

FOTO

FOTO PIXABAY

In de coronatijd zag Fier het aantal unieke bezoekers via de online hulpverleningstool ‘Chat met Fier’ met bijna 40 procent stijgen. Het aantal hulpvragen over kindermishandeling en seksuele uitbuiting verdubbelde.

Over de periode van 1 januari tot en met 30 april is er onderzoek gedaan naar in hoeverre de coronamaatregelen effect hebben gehad op de aard en omvang van geweld. Op basis hiervan is er gekeken naar de chat-tool van Fier .