Fors lagere winst FrieslandCampina

Een tegenvaller voor de melkveehouders van FrieslandCampina. De nabetaling over vorig jaar is historisch laag.

FrieslandCampina is sinds kort volledig eigenaar van kindervoedingfabriek Friesland Huishan Dairy in China. Op de beëdigde relatie met Huishan Dairy heeft het Nederlandse zuivelconcern circa 87 miljoen euro moeten afboeken.

FrieslandCampina is sinds kort volledig eigenaar van kindervoedingfabriek Friesland Huishan Dairy in China. Op de beëdigde relatie met Huishan Dairy heeft het Nederlandse zuivelconcern circa 87 miljoen euro moeten afboeken.

Hoe presteert FrieslandCampina, bekend van merken als Campina, Friesche Vlag en Friso, ten opzichte van de concurrentie? Die vraag is makkelijk te beantwoorden door naar de hoogte van de nabetaling te kijken.

Nieuws

Meest gelezen