Vijf vragen aan formateur Oebele Brouwer: 'Soarchfâldichheid giet boppe snelheid'

Onder leiding van Oebele Brouwer (63), burgemeester van de gemeente Achtkarspelen, zijn BBB, PvdA, CDA en CU begonnen aan de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie voor de provincie Fryslân. Vijf vragen aan de formateur.

Oebele Brouwer.

Oebele Brouwer. Foto: Binne-Louw Katsma

Heeft u bedenktijd gevraagd toen u benaderd werd?