Fogelsanghstate in Veenklooster: een verrassend landschapspark

Onderzoekers legden de verrassende geschiedenis van landschapspark Fogelsanghstate in Veenklooster vast in een zaterdag te verschijnen boek.

Els van der Laan (links) en Willemieke Ottens op de driepuntsbrug, met op de achtergrond de oude lindelaan. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Els van der Laan (links) en Willemieke Ottens op de driepuntsbrug, met op de achtergrond de oude lindelaan. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De toegang vanaf de state leidt de wandelaar over een laan met aan weerszijden heel oude bomen. Linden die in het verleden zijn geknot en nu zijn uitgegroeid. ,,We zijn hier in een heel erg oud park’’, vertelt Els van der Laan. ,,Deze laan was ooit onderdeel van een kloostertuin die vanaf de zeventiende eeuw steeds verder is uitgebreid.’’

Bijzondere historie