Flink wat Friese steun om Asscher te behouden als lijsttrekker

Lodewijk Asscher. FOTO FRANK JANSEN

Een PvdA-motie om Lodewijk Asscher te behouden als lijsttrekker krijgt flink wat Friese steun.

Onder de 275 ondertekenaars zijn 27 partijleden uit Friesland, onder wie oud-staatssecretaris Geke Faber en oud-Tweede Kamerlid Lutz Jacobi.

De ‘motie van steun’ ligt komende week ter tafel tijdens het driedaagse online partijcongres van de PvdA. Initiatiefnemer is Pieter Paul Slikker, de oud-campagneman van Diederik Samsom. Slikker is fractievoorzitter in Den Bosch.

Steun voor Asscher

De leden vinden het onterecht dat Asscher het veld zou moeten ruimen vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Ze vinden het prijzenswaardig dat de opstelling van Asscher wordt gekenmerkt door ,,het zonder dralen erkennen van feilbaarheid’’. Hij heeft publiek verantwoording afgelegd en excuses gemaakt. ,,Het tonen van lerend leiderschap is een opstelling die te prijzen valt en steun verdient.’’

Steun voor Asscher komt onder meer uit Leeuwarden (Lutz Jacobi, Eline de Koning, Hein de Haan, Sjoerd Feitsma), Opsterland (Libbe de Vries, Henk Hoen, Klaske Zwerver-Atsma), Smallingerland (Harry Balgobind), Provinciale Staten (Jan Walrecht, Jaap Stalenburg) en Achtkarspelen (Aafke Postma). In een halfuur waren de benodigde 100 steunverklaringen binnen.

Motie van wantrouwen

Tal van partijprominenten scharen zich achter de huidige leider. De motie wordt ondertekend door de voltallige Tweede Kamerfractie, door burgemeesters als Ahmed Aboutaleb en Ahmed Marcouch en door oud-ministers als Jet Bussemaker en Jeroen Dijsselbloem.

Tijdens het congres ligt ook een motie van wantrouwen klaar. Die is ingediend door PvdA-lid Francisca Drijver uit Krimpen aan den IJssel. Zij vindt juist dat Asscher het veld moet ruimen vanwege zijn rol als minister van Sociale Zaken in de toeslagenaffaire.

Nieuws

Meest gelezen