Fietselfstedentocht: één dag met 15.000 deelnemers nog de inzet, ook alternatief plan in de maak

Elfstedenfietsers. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

De organisatie achter de Fietselfstedentocht organiseert vanaf volgend jaar een aparte tocht voor de mountainbike. Voor de reguliere fietstocht wordt er ondertussen druk gekeken naar een plan B, zodat er volgend jaar in elk geval kan worden gefietst.

,,Mei 15.000 minsken bliuwt ús haaddoel. Mar we binne der net wis fan oft dat kin. Mei de regels fan dit momint kin dat net’’, zegt Stephan Rekker, voorzitter van de Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht.

Mocht een tocht op één dag niet mogelijk zijn, dan wordt de Elfstedentocht mogelijk over een aantal weken uitgesmeerd. Het is wat de organisatie betreft het ‘worst case scenario’ om het evenement te laten doorgaan, waarbij wel genoeg rekening kan worden gehouden met de 1,5 meter afstand.

Lees ook | In 2021 officiële Elfstedentocht op de mountainbike; Bolsward start- en finishplaats

Er zou door de deelnemers dan overal in de provincie op de route gestart en gefinisht kunnen worden. In welke periode het evenement in die vorm gehouden zou moeten worden en hoeveel mensen er kunnen deelnemen, is nog onduidelijk. ,,We wolle minsken mei in startbewiis oar jier yn elk gefal fytse litte. Oft je dan moandei of leaver tiisdei wolle, kinne je sels dan bepale’’, zegt Stephan Rekker.

Mochten er vanwege de coronabeperkingen geen vrijwilligers kunnen meehelpen, dan wordt deelnemers mogelijk gevraagd om een app te installeren zodat ze digitaal hun stempels krijgen. De organisatie onderzoekt daarvoor de mogelijkheden. ,,Dy app is dan ‘naamgebonden’ en foar ien persoan.’’ De stempelkaarten worden door de organisatie met een systeem uitgelezen. ,,It sil foar ús dan wat mear wurk wêze mei it tastjoeren fan de medaljes en tellingen.’’

Mensen die startrecht hebben, ontvangen in november weer bericht van de organisatie met daarin de stand van zaken van dat moment.

Veiliger

Los van de coronabeperkingen wordt er in opdracht van de stichting momenteel gewerkt aan een app die de fietstocht veiliger moet maken. Hulpverleners en de bezemwagens moeten daarmee in een oogopslag kunnen zien waar iemand zich op de route precies bevindt in geval van pech en bij ongelukken. Die app zou mogelijk ook bij de eerstvolgende editie kunnen worden ingevoerd.

Nieuws

menu