'Meer geld nodig voor voor hulp aan ouders van mensenhandelslachtoffers'

Er moet meer geld komen voor hulp aan ouders van mensenhandelslachtoffers, vindt Fier. De ministeries van justitie en veiligheid en volksgezondheid, welzijn en sport gaan daarover met de belangenorganisatie rond de tafel.

Behandelcentrum Fier in Leeuwarden.

Behandelcentrum Fier in Leeuwarden.

Van de middelen kan ook meer onderzoek worden gedaan naar de gevolgen die seksuele uitbuiting heeft voor gezinnen.

Aanleiding tot de aanvraag is een proef die in Engeland is uitgevoerd en een positieve uitwerking bleek te hebben op families van slachtoffers van mensenhandel.

In de pilot werden ervaringsdeskundigen ingezet bij door pooiers getroffen gezinnen. Deze hulpverleners leerden ouders hoe ze met de situatie konden omgaan. Landelijk expertise- en behandelcentrum Fier in Leeuwarden wil het wiel niet opnieuw uitvinden en daarbij aanhaken.

Weinig bekend over impact

Omdat er weinig bekend is over de impact die seksuele uitbuiting heeft op ouders van slachtoffers, dook onderzoeker Ferdi Bekken van Fier dieper in de materie.

Hij vroeg negen gezinnen die te maken hebben gehad met mensenhandel naar hun ervaringen. De dochters daaruit waren slachtoffer geworden van loverboys.

,,Vaak wordt gedacht dat ouders in de beste positie zitten om te zien dat een kind wordt uitgebuit. Maar dat is niet zo’’, zegt Bekken. ,,Zij staan misschien wel te dichtbij.’’

Daardoor zijn hun reacties vaak niet effectief. ,,Zo zijn ze bijvoorbeeld geneigd te gaan straffen als een kind niet luistert. Maar dat werkt averechts. Kinderen proberen zich heel erg aan ouders te onttrekken. Vaak uit angst dat hun familieleden iets wordt aangedaan, want daar dreigen loverboys mee. Soms lopen kinderen zelfs weg.’

Extra hulpverlener

Een extra hulpverlener, eventueel in de vorm van een ervaringsdeskundige, zou ouders kunnen leren hoe op te treden tegen mensenhandel. Zo wordt hen bijgebracht hoe een pooier te werk gaat. En hoe de ouders uiteindelijk zelf weer de regie over het gezin krijgen waardoor het kind en de ouders weer dichter bij elkaar komen. Daardoor wordt de band met de loverboy verbroken in plaats van andersom.

Met geld voor meer hulpverlening en onderzoek kunnen meer ouders worden begeleid. ,,En die bejegening is gewoon heel belangrijk’’, zegt Bekken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland