Fiat voor festivals Groene Ster blijft kwetsbaar

Psy Fi is één van de festivals op Groene Ster.

De vergunningverlening voor de festivals in De Groene Ster bij Leeuwarden is dit jaar opnieuw kwetsbaar en kan weer tot juridische vuurwerk leiden.

Al jaren worden festivals als Psy Fi en Welcome to the Village mogelijk gemaakt met tijdelijke ‘omgevingsvergunningen’. Hierbij gaat het steeds om een eenmalige toestemming voor evenementen die niet zijn benoemd in het onderliggende bestemmingsplan.

De huidige wijze van vergunningverlening leverde de gemeente al talloze rechtszaken op, waarbij bezwaarmakers uit de omgeving meermaals gelijk kregen van de rechter. Die benadrukte vorig jaar dat de gemeente het bestemmingsplan zelf zal moeten wijzigen , wil ze doorgaan met festivals in het groene gebied.

‘Nog eenmaal een tijdelijke vergunning’

Burgemeester en wethouders zijn dit ook van plan, maar krijgen de wijziging niet klaar voor het aankomende festivalseizoen, zo blijkt uit een brief die gisteren openbaar werd gemaakt. Volgens b. en w. moet ,,nog eenmaal een tijdelijke omgevingsvergunning worden verleend.’’ Hierbij ,,wordt aangesloten bij hetgeen de rechter in de diverse uitspraken naar voren heeft gebracht.’’

Afzien van de festivals is in de ogen van b. en w. geen optie. Zij waarderen de evenementen omdat ze ,,laagdrempelig zijn, toegankelijk voor een breed publiek, de stad en omgeving als podium gebruiken, en hiermee cultuur buiten de muren van een gebouw plaatsen en een economische impuls geven aan Leeuwarden.’’ Samen met de binnenstad is de Groene Ster de beste plek voor festivals, vinden b. en w.

Nieuw onderzoek nodig

De voorbereiding van de bestemmingsplanwijziging is erg tijdrovend. Er is nieuw onderzoek nodig naar ecologie, geluid, op- en afbouw van festivals, verkeer en parkeren. Vaststelling van een vernieuwd bestemmingsplan is zeker niet meer haalbaar voor komende zomer.

De gemeente hoopt dit voorjaar wel een voorontwerp ter inzage te leggen. Het hierop volgende ontwerpbestemmingsplan kan dan in het najaar worden gepresenteerd.

Tussendoor, maar ook achteraf, moet inspraak verwerkt worden. Op basis hiervan zou de gemeenteraad in januari volgend jaar definitieve goedkeuring kunnen verlenen. Ook daarna zijn juridische procedures beslist niet uitgesloten.

B. en w. willen het bestemmingsplanproces op een vernieuwende manier aanpakken. ,,In februari wordt gestart met het voeren van de voorgesprekken met de verschillende belangenpartijen en betrokkenen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Festivals Groene Ster