Ferdinand Domela Nieuwenhuis was zowel geliefd als gehaat

Ferdinand Domela Nieuwenhuis was de grondlegger van het socialisme in Nederland. In kringen van landarbeiders in het noorden van Friesland en onder de veenarbeiders in Schoterland en Opsterland werd hij op handen gedragen. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat hij stierf.

FOTO ARCHIEF LC

FOTO ARCHIEF LC

Messias én Satan. Zo werd hij eens getypeerd door een tijdgenoot. In de laatste twee decennia van de negentiende eeuw was hij zowel de meest geliefde als meest gehate man van Nederland: Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919), voortrekker van de vroege socialistische beweging in Nederland, redacteur van haar lijfblad Recht voor Allen en medeoprichter, en weldra leider, van de in 1881 opgerichte Sociaal-Democratische Bond (SDB). Zonder hem valt opkomst en verspreiding van dit vroege socialisme niet te begrijpen.

Nieuws

menu