Felle discussie over Fryske Beweging: 'It moat oars. Mear jeugd en sichtberens. Soms moatte jo yn rot fleis snije'

Is er nog toekomst voor de Fryske Beweging? Hoe verder? Deze vragen stonden zaterdagmiddag centraal tijdens de jaarlijkse ‘Riedsgearkomste’ in het Oranjehotel in Leeuwarden.

Het was, bij vlagen, jong tegen oud tijdens de bijeenkomst van de Ried fan de Fryske Beweging, zaterdagmiddag in het Oranjehotel in Leeuwarden.

Het was, bij vlagen, jong tegen oud tijdens de bijeenkomst van de Ried fan de Fryske Beweging, zaterdagmiddag in het Oranjehotel in Leeuwarden. FOTO NIELS WESTRA

Het knetterde flink in de Hofzaal van het Oranjehotel. Jong versus oud, dan weer activistisch versus pacifistisch. Er werd breeduit gemopperd en soms ook gelachen. ‘Jim tiid hat west’, riep iemand. ‘Tink mear yn kânsen. Posityf!’, zei een ander. ‘Wy sitte op twa golflingten’, concludeerde weer iemand anders.