Fel debat in Provinciale Staten over discriminatie in de sport: 'Dit is een universeel probleem'

De emoties liepen woensdag hoog op toen Statenlid Erwin Jousma van Forum voor Democratie zei dat hij voor de provincie geen rol ziet bij het tegengaan van discriminatie.

Het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. FOTO LC

Het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. FOTO LC

Hij diende tijdens het debat over de beleidsbrief sport tevergeefs een amendement in waarin Forum voorstelt om ‘punten die refereren aan gendergelijkheid, inclusiviteit en discriminatie’ te schrappen. Jousma zei dat ,,elke burger zelf iets kan doen bij waarneming of ervaring” van zaken die niet door de beugel kunnen. ,,Op basis van de grondwet, die discriminatie verbiedt en waarmee wij het 100 procent eens zijn.”

Jousma vindt dat ,,kwetsbare groepen per definitie” niet bestaan. ,,Kwetsbare individuen zijn er wel. Zij zijn in de opvoeding onvoldoende gehard tegen de weerstand die het leven soms biedt. We moeten hen weerbaarder maken.”

Morele oproep

De reacties waren fel. ,,Yn de Twadde Wrâldoarloch wiene de Joaden in groep”, zei Bea Bijlsma (D66). ,,Yn Amearika foarmje kleurlingen in groep. Homo’s wurde faak as groep delset. De maatskippij moat groepen beskermje.”

,,Wêr komt by jo de behoefte wei om neat dwaan te wollen?”, vroeg Wieke Wiersma van het CDA aan Jousma. ,,Wêrom is it sa slim om as provinsje in morele oprop te dwaan tsjin diskriminaasje en útsluting?”

Hanneke Goede (SP) wees erop dat het zelfmoordcijfer onder lhbt-jeugd hoger is dan bij andere groepen. ,,En weet de heer Jousma dat veel lhbt-jongeren bij de ggz terechtkomen? Dat het geweld tegen hen enorm is en dat velen bij het sporten de kleedkamer niet in durven vanwege angst uitgescholden te worden? Een klein beetje steun is geen overbodige luxe.”

Socialistisch

Jousma zei de beleidsbrief ,,veel te socialistisch” te vinden. Jaap Stalenburg (PvdA): ,,Als het beschermen van mensen socialistisch is, dan zijn we diep gezonken. Gelukkig kunt u nog terecht in het Hongarije van premier Orban.” In het Hongaarse parlement werd recent een omstreden antihomowet aangenomen.

Gedeputeerde Sander de Rouwe benadrukte dat discriminatie geen individuele aangelegenheid is. ,,We leven met elkaar in verbondenheid, dit is een universeel probleem.” Hij refereerde aan Carl Nassib, die begin deze week als eerste American footballspeler uit de kast kwam. ,,Deze man vond dat moeilijk. Ongetwijfeld zijn die mensen er ook in Friesland. We zijn er nog lang niet. Wat me trouwens opvalt is dat dit onder vrouwelijke sporters veel minder een issue is.”

Een motie waarin Gedeputeerde Staten worden opgeroepen om de strijd tegen intolerantie duidelijker onderdeel te laten zijn van het sportbeleid, kon rekenen op ruime steun. Ook een motie om de aanpak van racisme expliciet op te nemen in de beleidsbrief werd aangenomen, zij het nipt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland