Familie eigenaar ‘spookhuis’ Triemen twijfelt aan bedoeling oud-notaris

Het huis aan De Triemen staat al heel lang leeg. De buurt is de leegstand zat. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Het huis aan De Triemen staat al heel lang leeg. De buurt is de leegstand zat. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Vijf neven en nichten van wijlen Wim Steringa, eigenaar van het lang leegstaande huis in Triemen, hebben een advocaat ingeschakeld.

Zij willen meer weten over de verdeling van de nalatenschap van hun neef Steringa. Het contact met oud-notaris Ebe Veerman verloopt volgens de familie zeer moeizaam, verzucht neef Jappie Kempenaar. ,,Hy seit neat, skriuwt net werom.’’ De familie heeft in oktober een advocaat in de arm genomen.