Familie eigenaar ‘spookhuis’ Triemen twijfelt aan bedoeling oud-notaris

Het huis aan De Triemen staat al heel lang leeg. De buurt is de leegstand zat. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Vijf neven en nichten van wijlen Wim Steringa, eigenaar van het lang leegstaande huis in Triemen, hebben een advocaat ingeschakeld.

Zij willen meer weten over de verdeling van de nalatenschap van hun neef Steringa. Het contact met oud-notaris Ebe Veerman verloopt volgens de familie zeer moeizaam, verzucht neef Jappie Kempenaar. ,,Hy seit neat, skriuwt net werom.’’ De familie heeft in oktober een advocaat in de arm genomen.

Vorige week bleek dat in elk geval KWF Kankerbestrijding op een nog onbekend deel van de erfenis mag rekenen. De vijf neven en nichten weten evenwel nog altijd niet of ze wel erfgenaam zijn van hun in 2009 overleden neef. Mocht dat niet zo zijn, dan hoeft Veerman ze overigens geen inzicht te geven in het testament. Onder notarissen zou het dan wel goed gebruik zijn de nabestaanden schriftelijk te informeren dat zij geen erfdeel krijgen. Ook dergelijk bericht kreeg de familie nooit.

'Toen de broer een aantal jaar na Steringa overleed, was er niemand meer actief met de nalatenschap bezig'

Volgens Kempenaar heeft zijn inmiddels overleden broer ooit het verzoek van Steringa gekregen om de afwikkeling van de nalatenschap te doen. De broer nam het aanbod aan, maar wilde wel dat Steringa eerst bij een notaris in kaart zou laten brengen waar de erfenis uit bestond. Die notaris werd Ebe Veerman. Toen de broer een aantal jaar na Steringa overleed, was er niemand meer actief met de nalatenschap bezig, en verstomde het contact tussen Veerman en de familie.

Er zijn veel vragen bij de familie, stelt Kempenaar. Zoals waarom een bod op Steringa’s auto, kort na diens dood, door Veerman te laag werd gevonden. En waar de pachtopbrengst blijft, die een buurman nog altijd aan Veerman betaalt. Veerman, voormalig notaris, handelt naar verluidt nu als executeur. Ook hoe het tuinonderhoud wordt betaald is de familie onduidelijk.

De familie zegt er geen probleem mee te hebben als de nalatenschap naar een goed doel gaat. ,,Wy wolle gewoan dat it boppe wetter komt’’, zegt Kempenaar.

Veerman wilde maandag niet reageren.

Nieuws

menu