Facturen voor beveiliging Aventura deugden niet

De facturen waarmee het Drachtster zorgbedrijf Aventura in 2016 en 2017 betaald zou hebben voor beveiliging voldeden niet aan de wettelijke en fiscale vereisten.

Zorggroep Aventura biedt beschermd en begeleid wonen aan in het Servotel in Drachten.

Zorggroep Aventura biedt beschermd en begeleid wonen aan in het Servotel in Drachten. FOTO LC

Dat concludeert Sociaal Domein Fryslân (SDF) in een beoordeling van financieel onderzoek in opdracht van de gemeente Smallingerland naar Aventura. SDF constateert dat de interne controle op de facturen niet altijd goed heeft gefunctioneerd, maar dat maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen en adviseert aan wethouder Hilde Tjeerdema van centrumgemeente Leeuwarden daarom geen consequenties aan de bevindingen te verbinden.

Aventura is een aanbieder van beschermd en begeleid wonen aan mensen met psychosociale problemen of een verstandelijke beperking. De twee eigenaren hadden destijds een conflict met een voormalige mede-eigenaar. Aan beveiliging zou 285.000 euro uitgegeven zijn, maar in de jaarrekening is dit niet duidelijk terug te vinden.

Nader onderzoek had ,,moeten en kunnen” plaatsvinden

Volgens de SDF-beoordeling hadden de twee Aventura-eigenaren privé-geld geleend voor de beveiligingskosten, dat binnen een jaar is terugbetaald. Bij twee van de drie ingehuurde beveiligingsbureaus deugden de facturen niet. Het ene bureau opereerde als particulier en stuurde rekeningen met BTW, zonder vermelding van BTW-nummer en zonder een nummer van de Kamer van Koophandel. Het andere bureau is geen beveiligingsbedrijf. De bestuurder van het bedrijf duikt op in een oplichtings- en witwasaffaire uit 2015 met scheepswerf-eigenaar Thecla Bodewes.

Volgens SDF had nader onderzoek naar de facturen ,,moeten en kunnen” plaatsvinden, met het oog op mogelijke fraude. Navraag leert SDF dat de accountant ,,de fraudevraag expliciet achteraf gesteld heeft”. In het financieel onderzoek dat Smallingerland had laten uitvoeren door Finteger wordt hier geen melding van gemaakt. Dat forensisch accountantsbureau had daar wel naar gevraagd, maar het antwoord niet in het rapport opgenomen, meldt de beoordeling van SDF. Daaruit blijkt dat Finteger op eigen houtje geheimhouding was overeengekomen met Aventura.

Verklaring

Voor de jaarrekening had de accountant voor 2017 een te lichte verklaring afgegeven. Er was een diepgaandere controle van de accountant vereist. De accountant stelt in het SDF-rapport dat het kantoor van overheidswege pas laat hoorde dat er werd gevraagd om zo’n zwaardere verklaring en dat er wel aanvullende werkzaamheden zijn verricht. Het jaarrekeningdossier zou door de beroeporganisatie tijdens een periodieke toetsing zelfs als ,,uitstekend” zijn gekwalificeerd.

SDF tilt niet al te zwaar aan de gebreken omdat ze al van een aantal jaren terug dateren en Aventura en de accountant hun interne controle hebben verbeterd.

Wel adviseert SDF de Friese gemeenten, waarvoor de instantie de gezamenlijke inkoop van beschermd wonen doet, een protocol voor opdrachtverstrekking voor onderzoeken. Daarin zou ook moeten staan dat er geen beperkingen zoals geheimhoudingsverklaringen door de onderzoekers mogen worden geaccepteerd, zonder toestemming van de opdrachtgevers. Verder luidt het advies de regie en de controle op aanbieders van beschermd wonen bij SDF te leggen.

Lees ook | Geheimhouding bij onderzoek Aventura, gemeenteraad niet op de hoogte

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland