FNP woest op Onafhankelijke Statenfractie Fryslân, de nieuwe naam van de Forum-afsplitsers: 'OSF is fân ús'

Het Provinsjehûs aan de Tweebaksmarkt. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

De FNP is niet te spreken over de naam van de zes Statenleden die Forum voor Democratie de rug hebben toegekeerd. Zij willen verder onder Onafhankelijke Statenfractie Fryslân, afgekort OSF. Maar: er bestaat al een OSF, de Onafhankelijke Senaatsfractie. ,,Dizze namme moat foar alve oere fan tafel’’, zegt politiek leider Sijbe Knol van de FNP.

De OSF behartigt in de Eerste Kamer de belangen van regionale partijen, waaronder de FNP. Durk Stoker, voorzitter van de OSF, heeft ,,met verbazing’’ kennis genomen van de naamkeuze van de afsplitsers van Forum voor Democratie. ,,Uiteraard kan en mag dit niet. Ik roep de afgescheiden fractie op een andere naam aan te nemen. De naam OSF is verbonden aan het grootste landelijke platform van regionale en lokale politieke partijen’’, laat hij weten.

Politiek leider Sijbe Knol wil dat de afgescheiden fractie voor 11 uur woensdagochtend met een nieuwe naam komt. Anders volgt sommatie, zegt Knol. ,,Dit kin sa net. En dit moat fan tafel.’’ Hij heeft de griffie van Provinciale Staten aangeschreven en de fractie van fractieleider Maarten Goudzwaard gevraagd met een nieuwe naam te komen. ,,Wy roppe de nije fraksje mei klam op frijwillich in oare namme te kiezen.’’

Door als zelfstandige en onafhankelijke fractie

De zes Statenleden van Forum voor Democratie splitsten zich dinsdagavond definitief af van Forum voor Democratie. Zij willen hun werk voortzetten onder de naam Onafhankelijke Statenfractie Fryslân, schreven ze in een statement. Volgens het Reglement van Orde van de Provinciale Staten van Fryslân mag dat niet. Een afgesplitste partij mag alleen door als ‘Groep’, gevolgd door de naam van of alleen de fractievoorzitter, of van alle statenleden.

Dat betekent dat in uitingen van Provinciale Staten de fractie zal worden omschreven als ‘Groep Goudzwaard’ of als ‘Groep Goudzwaard, Van Dijk, Dijkstra, Jousma, Stellema en Wymenga-Kooistra’. Het presidium van Provinciale Staten komt woensdag bijeen. De naamkwestie zal ook ter sprake komen.

Nieuws

menu