FNP wil speciale aanpak voor Friese schoolgaande kinderen en studenten in openbaar vervoer

Drukte bij de bushalte in Leeuwarden. Sinds het afkondigen van de coronamaatregelen is het gebruik van openbaar vervoer in Friesland volgens Google met 51 procent gedaald. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

De Statenfractie van de FNP vindt dat er in Friesland aparte afspraken moeten worden gemaakt over schoolgaande kinderen in het openbaar vervoer. De fractie stelt dit voor als reactie op de afspraken die staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft gemaakt met de onderwijssector.

In een Kamerbrief van Van Veldhoven staat dat schoolgaande kinderen en studenten in het middelbaar en hoger onderwijs zo min mogelijk gebruik moeten maken van het openbaar vervoer en niet in de spits mogen reizen. Dit zou inhouden dat studenten alleen maar tussen elf uur ‘s ochtends en drie uur ‘s middags gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

De FNP vindt dat er bij de afspraken niet om de situatie in Friesland gedacht wordt, daarom pleit de fractie voor een regionale aanpak. Omdat de afstanden tussen de woonplaats en de scholen in Friesland doorgaans langer zijn dan in bijvoorbeeld de Randstad en omdat studenten en middelbare scholieren vaak juist aangewezen zijn op spitsbussen, is het plan volgens de FNP in Friesland niet uitvoerbaar „Bûten de spits ride der op in soad plakken yn Fryslân gewoan folle minder of sels gjin bussen”, aldus de Statenfractie.

Er zijn schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten en er is een brief in de maak aan de Tweede Kamer.

Nieuws

menu