FNP wil eventueel extra geld om bussen in nieuwe concessie in de dorpen te laten stoppen

FOTO LC

De statenfractie van de FNP wil de provincie inzichtelijk laten maken wat het kost om terug te vallen op de uitgangspunten die nu gelden voor het busvervoer in Friesland.

De provincie stelt op dit moment een nieuw Programma van Eisen op voor de aanbesteding van het busvervoer tussen 2022 en 2032. In die eisen hoeft een bus niet meer per se in een dorpskern te stoppen, maar volstaat een bushalte aan de rand van het dorp. De FNP vreest dat inwoners van die dorpen straks 1,5 kilometer moeten fietsen of lopen voordat ze bij een bushalte zijn.

FNP wijst de provincie op ouderen en minder valide reizigers die het moeilijker wordt gemaakt om de bus te nemen. ,,Dat giet op kosten fan de leefberens yn ús provinsje’’, zegt Statenlid Sijbe Knol van de FNP. In de huidige concessie is busvervoerder Arriva verplicht om in dorpen te stoppen.

De provincie kreeg in de afgelopen weken 262 reacties van provincies, gemeenten, dorpsbelangen en inwoners over de nieuwe busconcessie, die vanaf eind 2022 geldt. De grootste zorg is dat bussen dorpen aan de randen passeren.

Lees ook | Bijna alle gemeenten maken bezwaar tegen nieuwe provinciale busconcessie

Extra geld voor aanbesteding?

,,Sjoen de kommoasje wolle wy de provinsje freegje om út te rekkenjen wat it kostet om de bussen wol wer troch de doarpen ride te litten’’, zegt Knol, doelend op het hoge aantal ingediende zienswijzen. Knol wil met andere partijen van de Provinciale Staten kijken of zij dan eventueel extra geld over hebben voor het in stand houden van enkele uitgangspunten uit de huidige concessie. ,,Dat moat wol op basis fan ridlikens’’, zegt Knol.

De provincie betaalt nu jaarlijks 36 miljoen euro voor het busvervoer in Friesland, dat wordt 34 miljoen euro per jaar. De provincie denkt kosten te kunnen besparen omdat nu voor het eerst de hele provincie tegelijkertijd wordt aanbesteed. Zo maken nu ook de Waddeneilanden deel uit van de aanbesteding. Ook wil de provincie meer maatwerk leveren. Waar geen grote bus hoeft te rijden, kunnen alternatieve opties de ruimte krijgen.

Rol Provinciale Staten officieel uitgespeeld

Officieel kan Provinciale Staten geen rol meer spelen in de aanbesteding. Gedeputeerde Staten zet nu de zienswijzen op een rijtje en kan op basis van die reacties het zogenoemde Programma van Eisen aanpassen. Met de motie wil de FNP de Staten alsnog weer een rol geven. Knol: ,,Dit is net om mei in finger te wizen nei de provinsje, mar om te kommen ta de beste tsjinstregeling. En wy as Steaten jild frijmeitsje kinne, mocht dat nedich wêze.’’

De FNP wil de motie in de aprilvergadering van Provinciale Staten behandelen. Het debat staat vooralsnog gepland voor 22 april.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland