FNP wil dat er meer werk wordt gemaakt van Fries in de openbare ruimte

Eastermar heeft een Friestalige supermarkt. Foto: Jilmer Postma

De Statenfractie van de FNP wil dat de provincie meer inzet op het zichtbaar maken van het Fries in de openbare ruimte. Er zijn volgens de fractie genoeg subsidieregelingen, vertalers en goede praktijkvoorbeelden om dit mogelijk te maken.

Daarom moet de provincie de gemeente, het Wetterskip, supermarkten, instellingen en bedrijven actiever informeren en stimuleren om Fries te gebruiken in hun uitingen, aldus de FNP. De partij heeft daartoe een motie ingediend bij de provinciale begroting voor komend jaar.

Want goede intenties zijn er wel, maar het schort vaak aan het geld om deze intenties om te zetten in acties, stelt de partij. „Der binne genôch ambysjes, sjoch bygelyks de unanime moasje yn Noardeast Fryslân foar Fryske plaknammen en tal fan bedriuwen en ynstellings dy’t it Frysk en de streektalen brûke wolle by opskriften en oare uteringen”, zegt woordvoerder Sybren Posthumus. „Mei wat provinsjale stipe, sawol finansjeel as mei oare help of stimulâns kinne jo yn de regio hiel wat út de wei sette.”

Posthumus oppert dat het geld dat in 2020 overblijft voor het Friese taalbeleid in 2021 opnieuw ingezet kan worden.

Nieuws

menu