FNP-wethouder in Waadhoeke overleeft motie van treurnis

Het gemeentehuis van Waadhoeke in Franeker

Wethouder Jan Dijkstra (FNP) kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het stroeve verloop van de pilot met de Omgevingswet in Waadhoeke.

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft donderdag in een interpellatiedebat het vertrouwen in de wethouder uitgesproken. Zijn functioneren werd zwaar onder vuur genomen door de oppositiepartijen VVD en Gemeentebelangen die een waslijst aan vragen hadden ingediend over de terugtrekking van de ondernemers uit deze proef.

Het was de partijen vooral te doen om de regiefunctie die de wethouder op zich had moeten nemen en zijn informatievoorziening naar de raad. Op deze punten ging Dijkstra vaker de mist in, aldus Hendrik Terpstra van de VVD. Hij wees op het proces rond de herinrichting van de gemeentetuin bij het Dreeslaantje en naar de Regionale Energie Strategie.

Lees ook: Analyse: Regelvrije pilot Waadhoeke werd door regels veel te ingewikkeld

Het leidde ertoe dat beide partijen een motie van treurnis indienden, die niet werd gesteund door SAM, CDA, FNP en ChristenUnie. Het CDA vond dat een proef er juist is om van te leren. Ook SAM hamerde erop dat een pilot geen garanties geeft en dat er risico’s zijn.

Volgens de indieners van de motie zijn de risico’s zo groot dat Waadhoeke erdoor geschaad is. Bedrijven en inwoners kregen door de proef de indruk dat ze plannen sneller door de gemeentelijke processen konden laten lopen en dat blijkt niet waar te zijn. Velen zijn daardoor teleurgesteld.

Uit de antwoorden van de wethouder blijkt dat er achttien projecten wilden deelnemen aan de pilot. Veertien projecten zijn beoordeeld, er bleven twee projecten over: de stinzentuin en de energietransitie in Tzum. Hij wil ondanks het terugtrekken van de Commerciële Club doorgaan met de proef, maar op de vraag van Terpstra hoe dan, had Dijkstra het antwoord nog niet.

Nieuws

menu