FNP over 'carbidtoerisme' in de Randstad: 'Bliuw fan ús karbid ôf'

Carbid schieten. FOTO FNP

Blijf van ons carbid af, stelt de Frysk Nasjonale Partij (FNP) in een open brief aan de inwoners van de Randstad. Carbid is voor het platteland, niet voor de grote stad, schrijft de partij. De ludieke actie heeft een serieuze ondertoon.

In de open brief richten fractievoorzitter Sijbe Knol van de Statenfractie en FNP-raadslid Aant-Jelle Soepboer van Noardeast-Fryslân zich op de inwoners van de Randstad. In de grote steden is de verkoop van carbidmateriaal explosief gestegen, sinds het kabinet besloot een vuurwerkverbod in te stellen voor de komende jaarwisseling. Carbidschieten valt daar niet onder.

,,Waar wij normaal gesproken de bewoners van de Randstad graag wat meer van ons - de rust, ruimte en levensopvatting - gunnen, vragen wij dit jaar met klém: blijf van ons carbid af’’, schrijven Knol en Soepboer in de brief. ,,Met de run op carbid die nu is ontstaan, nemen ook de risico’s toe. Beste bewoner, beste burgemeester: neem voor uw eigen stad verantwoordelijkheid en gun het platteland haar traditie. Wij laten u ook graag met rust.’’

De brief is woensdagmorgen verstuurd naar de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en aan de gemeenteraadsleden van de grote steden.

Hoewel de brief ludiek lijkt, is de toon bloedserieus, zegt Knol. Hij noemt het een ,,serieus lûd mei in kwinkslach’’.

,,Karbid sjitte is in tradysje dy’t wy al jierren hawwe’’, zegt Knol. ,,Der wurde goeie ôfspraken makke tusken gemeenten en jeugdgroepen. Se hâlde elkoar op ‘e hichte, ha betrouwen yn elkoar. It karbid sjitten hat in plakje yn de gemeentlike feroarderingen.’’

In de Randstad daarentegen, zegt Knol, komt het woord carbidschieten niet terug in de verordeningen en regels. ,,En dan silst aanst sjen: dat er op it Leidseplein yn Amsterdam in deksel fan in molkbus troch de strjitte blaast wurdt. Dan is de geast út ‘e fles en is it feest aanst foar eltsenien oer, omdat se yn ‘e stêd net witte hoe je moatte omgean mei karbid.’’

De brief is bedoeld als moreel appèl, zegt Knol. ,,Hâld de tradysje yn stân op de plakken wêr’t it in tradysje is. En soargje der net foar dat it no de nek omdraaid wurdt.’’

De brief was zo geschreven

De open brief stond woensdagmorgen in een halfuur op papier. Aanleiding waren de uitspraken van voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls, dinsdagavond bij het praatprogramma Op1. Hij sprak op televisie over de verkoop van melkflessen. ,,Het zal niet overal mogen, want je moet dit soort taferelen niet in het centrum van Amsterdam hebben’’, zei hij.

Kolder, vonden Knol en Soepboer het. ,,Dan sjoch je dat se net witte wêr’t se it oer hawwe’’, zegt Knol. ,,Ja, as je karbid yn in molkfles dogge, giet it inderdaad sa fout.’’

Nieuws

menu