Friese Milieu Federatie wil het goede voorbeeld geven: 'De urginsje is allinnich mar grutter wurden'

De Friese Milieu Federatie (FMF) grijpt haar vijftigste verjaardag aan om vooruit te kijken. Er is werk aan de winkel, zegt directeur Hans van der Werf.

Klimaatgedeputeerde Ymkje Ypma en FMF-directeur Hans van der Werf.

Klimaatgedeputeerde Ymkje Ypma en FMF-directeur Hans van der Werf. FOTO NIELS DE VRIES

Friese Milieuraad. Dat was de naam waaronder de huidige FMF zich in 1972 presenteerde. De oprichting sloot aan op het ontspruiten van de milieubeweging. In het hele land kwamen indertijd lokale milieuclubs van de grond. Hun zorgen over de toekomst van onze planeet werden geschraagd door het rapport ‘De grenzen aan de groei’ van de Club van Rome – ook uit 1972 –, die alarm sloeg over de uitputting van de aarde en vervuiling.

Nieuws

menu