FB Oranjewoud stapt in Leeuwarder mediabedrijf Eisma Media Groep.

Mediabedrijf, Eisma Media Groep.

FB Oranjewoud stapt kort na de breuk met NDC mediagroep opnieuw in een Leeuwarder mediabedrijf, Eisma Media Groep.

FBO koopt een deel van het aandelenpakket van directeur Egbert van Hes. Hij was de laatste 12,5 jaar enig aandeelhouder. Over waarde en omvang doen beide partijen geen mededeling.

Van Hes is 60 jaar en had geen opvolger, vertelt hij. ,,Stel dat mij iets overkomt, dan is er nu een partij aan boord die er hetzelfde in staat als ik. We vinden beide de continuïteit en de zelfstandigheid van het bedrijf belangrijk.’’ Van Hes blijft voorlopig directeur van de groep. Die is 147 jaar oud en heeft ook een vestiging in Doetinchem.

Multimediaal uitgever

Eisma Mediagroep (92 medewerkers en een freelancepool) is multimediaal uitgever van vak-, sport- en onderwijstijdschriften en organiseert evenementen, webinars en E-congressen. Tot de bijna 40 titels behoren onder meer Houtwereld, Schildersvakkrant, Metaal Magazine, Piloot & Vliegtuig, De Voetbaltrainer en Horses.nl.

Begin deze maand werden de paardenmerken Bit en Dressuur verkocht aan Niantec in Den Haag. Die verkoop houdt geen verband met de aandelentransactie, zegt Van Hes. ,,Bit en Dressuur zijn consumententitels, terwijl de rest van ons portfolio business to business is. Daar willen we ons op concentreren.’’

Vorige jaar behaalde Eisma Media Groep een nettoresultaat van ongeveer 1 miljoen euro, circa 3 ton minder dan in 2018. De bedrijfsopbrengsten daalden van 9,8 miljoen euro in 2018 naar 9,5 miljoen euro in 2019.

De coronacrisis brengt ook Eisma in woeliger vaarwater. In het jaarverslag wijst de directie op een mogelijk ,,significante daling van de advertentieomzet’’. Over de continuïteit van het bedrijf wordt opgemerkt dat deze ,,onzeker maar niet onmogelijk’’ is. Onder meer door afscheid te nemen van tijdelijke krachten en door opschorting van de aflossingsverplichtingen van langlopende schulden probeert Eisma de problemen het hoofd te bieden.

Eisma

FB Oranjewoud investeert met geld uit de nalatenschap van Friesland Bank in noordelijke bedrijven. ,,En wat ik nou zo leuk vind’’, zegt Van Hes, ,,Friesland Bank is vroeger ook aandeelhouder van Eisma geweest’’.

In een persbericht noemt Kees Akkerman, directeur van FB Oranjewoud, Eisma ,,een moderne onderneming, goed geleid, een belangrijke werkgever in de regio en een belangrijke opdrachtgever voor veel freelancers. Wij verwachten hier een stabiel rendement op de investering te maken waarmee we invulling kunnen geven aan ons ‘rentmeesterschap’ voor Noord-Nederland.’’ Vanwege de coronacrisis zijn de dividenduitkeringen uitgesteld, meldt het jaarverslag.

Nieuws

menu