Levering F-35's op schema maar straaljagers op vliegbasis Leeuwarden en Volkel nog niet volop inzetbaar

De levering van F-35-straaljagers aan Nederland ligt op schema, maar de inzetbaarheid ervan is in ons land nog onder de maat. En het geluid blijft een probleem.

Een F-35 stijgt op vanaf de Vliegbasis Leeuwarden.

Een F-35 stijgt op vanaf de Vliegbasis Leeuwarden. FOTO KAPPERS MEDIA

Dat meldt de jaarlijkse voortgangsrapportage over de F-35, die deze week naar de kamerleden is gestuurd.