Extra geld rijk: kindpakket Leeuwarden flink uitgebreid

Leeuwarden krijgt vanaf nu ruim 6,5 ton per jaar van het rijk om armoede onder kinderen tegen te gaan. Dit geld wordt onder meer besteed aan de uitbreiding van het kindpakket.

Een op de zes kinderen in Leeuwarden groeit op in armoede. Een groeiend deel van hen profiteert dankzij het in 2014 ingevoerde kindpakket van hulp voor schoolkosten, sportcontributie, muziek- en zwemles.

Vorig jaar werden 2000 van de 3000 Leeuwarder kinderen, die opgroeien in een gezin met een laag inkomen, bereikt met de ondersteuning in natura. Zo kregen 220 van hen zwemles via deze voorziening; vóór het bestaan van het kindpakket maakten maar 25 kinderen gebruik van een zwemregeling.

Met het extra geld van het rijk wil het Leeuwarder college het kindpakket verder uitbreiden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland