Experts over wolfvrije provincie: ‘Het mag niet’

Wolf. FOTO SHUTTERSTOCK

Een provincie zonder wolven, met een hek op de grens? Het is kansloos, vinden de experts die Provinciale Staten woensdag had invlogen om hen bij te praten over wolvenzaken.

Wolven tegenhouden, verplaatsen of bejagen mag niet volgens de Europese Habitatrichtlijn. ,,Wat ons betreft is het daarmee klaar. Het mag niet’’, verklaarde Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging stellig.

Gijsbert Six van het Platform Kleinschalige Geiten- en Schapenhouders toonde begrip voor de Stichting Wolvenhek Friesland die dinsdag nog een petitie aanbood bij de provincie. Hij verwijt het de provinciale politiek dat die stichting er is gekomen, ondanks de heldere Europese beschermingsregels. Six: ,,De politiek heeft de illusie gewekt dat dit een reële optie is. Ze hebben de initiatiefnemers op een dwaalspoor gezet. Dat is geen leiderschap.’’

Wolfwerend stroomhek

Lelieveld voorziet dat er zich op termijn vast een roedel zal vestigen op de zandgronden in Zuidoost-Friesland. Zodra dat gebeurt zijn de wolven er beschermd en zou hun territorium ook de politiek gevoelige status van Natura2000-gebied moeten krijgen. Lelieveld: ,,Een wolf is geen stikstofgevoelige soort, dus daar hoeven agrariërs niet over in de stress te schieten. Centraal staat hierbij wat de wolf nodig heeft: is het wildbeheer aangepast op zijn aanwezigheid, zijn de wegen veilig genoeg?’’

Voor Friese schapenboeren zijn er genoeg andere redenen om de komst van de wolf te vrezen. Dat geldt vooral voor de talrijke bedrijven in deze provincie die hun kuddes geregeld omweiden en laten grazen bij anderen. Hobbyhouders en herders kunnen hun vee voor de nacht relatief eenvoudig binnen een wolfwerend stroomhek loodsen. Dat is in het open veld minder vanzelfsprekend.

‘Verantwoordelijkheid van hele maatschappij’

Omdat er zo weer een zwervende wolf kan opduiken, zou de op te richten provinciale ‘Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân’ vlot de boer op moeten gaan met preventiemaatregelen, zoals afrolbare mobiele hekwerken, die met een quad redelijk vlot kunnen worden opgezet. Daarvoor moet de provincie ook de portemonnee trekken, stelde natuurfilosoof Martin Drenthen van de Radboud Universiteit.

Drenthen: ,,Veel schapenhouders hebben het gevoel dat ze alleen moeten opdraaien voor de lasten, zonder erkenning en steun van de bevolking. Omdat de bescherming van de wolf het gevolg is van een collectieve beslissing is het de verantwoordelijkheid van de hele maatschappij om te zorgen dat ze die transitie kunnen maken.’’

'Van ons hoeft die wolf niet'

Het tegengeluid kwam van Saskia Duives, voorzitter van Vakgroep Schapenhouderijen van LTO. ,,Van ons hoeft die wolf niet.’’ Zij beklaagde zich erover dat BIJ12, de interprovinciale club die wolvenmeldingen bijhoudt, wel schadegevallen publiceert maar verder zwijgt over andere waarnemingen en sporen die iets vertellen over de verspreiding van de wolf.

Die probeert LTO nu met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur los te krijgen. ,,Het is de omgekeerde wereld dat wij zo de gegevens boven tafel moeten krijgen die we nodig hebben om onze dieren te beschermen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Wolf in Friesland