Uitglijder in Statenmotie: Wasbeer onder vuur om foto van wasbeerhond. 'Ongelooflijk dat politiek zich baseert op zulke ontzettend slechte informatie'

Een foto van een wasbeerhond heeft Provinciale Staten er woensdag toe bewogen om GS op te dragen een plan te maken voor het bestrijden van de wasbeer, een heel ander beest.

De wasbeerhond, zoals die in de motie van Marten Dijkstra stond. ,,Ik bin der fan útgien dat it in waskbear wie.''

De wasbeerhond, zoals die in de motie van Marten Dijkstra stond. ,,Ik bin der fan útgien dat it in waskbear wie.''

De opdracht om ‘tijdig beleid op het beheer te ontwikkelen, teneinde de populatie beheersbaar te houden’ vloeit voort uit een motie die werd ingediend door Marten Dijkstra (VVD), met steun van Attje Meekma (CDA) en Sijbe Knol (FNP). Het stuk was geïllustreerd met een foto van een ‘wasbeer’ die onlangs in Friesland zou zijn ,,gespot bij het leegeten van een gruttonest’’.

,,Interessant!’’, reageert de Utrechtse wasbeer- en wasbeerhondenautoriteit Jaap Mulder als hij de wildcamerafoto onder ogen krijgt. ,,Dit is een wasbeerhond. Dat zie je meteen aan de kop, met een lichte neusbrug en de bakkebaarden, en ook aan de donkere poten. Een wasbeer heeft lichte poten en een duidelijk masker dat doorloopt over de neus.’’ Dan fel: ,,Ongelooflijk dat de politiek zich baseert op zulke ontzettend slechte informatie.’’

‘Schadelijkheid’

Hoewel ze in naam op elkaar lijken, zijn wasbeer en wasbeerhond beslist geen familie. De wasbeer behoort tot de ‘kleine beren’ en komt uit Noord-Amerika. De wasbeerhond is een hondachtige, met wortels in oostelijk Azië. Beide gelden als exoot. Over hun schadelijkheid wordt wisselend gedacht.

VVD’er Dijkstra, die deze ‘misinformatie’ in de Staten presenteerde, reageert verrast als hij wordt geconfronteerd met de verwisseling. ,,Ik bin der fan útgien dat it in waskbear wie. Mocht dat net sa wêze, dan is dat myn fout. It gremium dêr’t de foto weikomt hat dit net tsjinsprutsen. Myn fraksjemeiwurker hie him der by plakt, ‘ter opluistering’.’’

‘Gruttonest’

Los van de soortenverwisseling kijkt Jaap Mulder wel op van het gegeven dat de gefotografeerde wasbeer bezig zou zijn een gruttonest leeg te roven. Daarvan heeft de kenner niet eerder beelden gezien, hoewel hij bijna alle meldingen van wasbeerhonden onder ogen krijgt. Dijkstra stelt dat de foto is gemaakt ,,yn in Frysk gredefûgelgebiet’’, maar noemt plaats en maker niet.

Wasbeerhonden én wasberen zullen zich volgens Mulder niet snel in veel weidevogelgebieden wagen. ,,Ze houden allebei van dekking en zullen vooral rietvelden opzoeken.’’ De wasbeerhond is volgens hem goed voor ongeveer tien waarnemingen per jaar, ,,maar uiteindelijk zullen het er net zo veel zijn als er nu vossen zijn, over een jaar of twintig.’’

‘Jagersbuit’

En de wasbeer? De Zoogdiervereniging heeft twee Friese meldingen geregistreerd. Toch vinden Provinciale Staten dat er voor deze soort een preventief bestrijdingsplan moet komen. Indiener Dijkstra beriep zich vooral op de situatie in Duitsland, waar de soort ooit als jagersbuit is geïntroduceerd. De populatie wordt er nu geschat op 1,5 miljoen stuks.

Dat de wasbeer nu geen bedreiging voor weidevogels lijkt te zijn, stelt Dijkstra niet gerust. Hij zegt dan ook geen reden te zien om terug te komen op de motie. ,,We kinne oeren oer dy foto prate, mar it giet derom dat dit bist yn Dútslân in probleem is en dat se yn Nederlân ek al waarnommen wurde. Dêr moat belied op komme.’’

,,Stel dat we no neat dogge en we steane hjir oer fiif jier foar itselde as yn Dútslân, mei omrekkene 500.000 waskbearen? Wat is dan better? Dat we it foar binne of dat wer dweilje mei de kraan iepen, krekt sa’t we dien ha mei guozzen, muskusrotten en Japanske tûzenknoop? Sa’n waskbear kin as eksoat yn in frjemd kultuerlânskip syn gedrach oanpasse en de fokus lizze op wat der mar foar hannen is.’’

‘Relaxter’

‘Jaap Mulder zou willen dat in Friesland ,,wat relaxter’’ kijkt naar exoten. ,,Alles wat scherpe tanden heeft hoeft niet te worden bestreden. Als zulke dieren toch niet tegen te houden zijn, is het beter om te kijken wat ze nou eigenlijk echt doen en je te baseren op wetenschappelijke conclusies.’’

De wasbeermotie van VVD, CDA en FNP kreeg woensdagavond steun van 50Plus, ChristenUnie, D66, FvD, PVV en de eenmansfracties Goudzwaard en Van Swol. Tegenstemmers waren GrienLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en SP.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Weidevogels
Natuur en milieu