Ex-korpschef van Politie Fryslân benoemd tot lid van adviescollege om (terroristische) aanslagen te voorkomen

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ANP

Op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft de ministerraad ingestemd met het instellen van het adviescollege toekomstbestendig stelsel bewaken en beveiligen. Een van de leden is Magdalena Berndsen-Jansen. Zij was tussen 2006 en 2010 korpschef van Politie Fryslân.

Het stelsel bewaken en beveiligen is opgericht in 2002 en heeft als doel om (terroristische) aanslagen te voorkomen. In het stelsel is geregeld hoe (op basis van informatie over dreiging en risico) tot beveiligingsmaatregelen wordt besloten. Onder andere de politie, het OM, lokale besturen, de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de NCTV zijn betrokken bij het stelsel.

In de komende jaren investeert het kabinet structureel in het versterken van het stelsel. De benoeming gaat in met terugwerkende kracht, vanaf 10 februari 2021. Het college is verzocht om de eerste bevindingen voor 1 juli 2020 te rapporteren aan de minister.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland