Evolutionaire jas voor geloofsleer

De behoudende flank van protestants Nederland is druk met debatteren over schepping en evolutie. Zo nu en dan met een lijntje uit Friesland. Katalysator is een diepgravend boek van ‘de broer van’.

Als het verhaal van Adam en Eva niet historisch is, wat betekent dat dan voor de christelijke visie op de herkomst van het menselijk kwaad en de herkomst daarvan? SCHILDERIJ VAN JAN BRUEGHEL EN PETER PAUL RUBENS, CA. 1615.

Als het verhaal van Adam en Eva niet historisch is, wat betekent dat dan voor de christelijke visie op de herkomst van het menselijk kwaad en de herkomst daarvan? SCHILDERIJ VAN JAN BRUEGHEL EN PETER PAUL RUBENS, CA. 1615.

Auteur is Gijsbert van den Brink, hoogleraar theologie en wetenschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En de aarde bracht voort - Christelijk geloof en evolutie heet de pil die hij dit jaar presenteerde.

Nieuws

menu