Even een extreem hoog aantal coronavirusdeeltjes in zuivering Kootstertille: 'Hé! Wat een een verschil!'

Rioolwatermetingen op coronavirusdeeltjes kosten miljoenen. Tot op heden lijkt er qua vroegsignalering weinig met de info op het coronadashboard te worden gedaan.

Woonzorgcentrum 't Suyderhuys.

Woonzorgcentrum 't Suyderhuys. FOTO JILMER POSTMA

Een gigantisch hoge hoeveelheid coronavirusdeeltjes is er volgens het dashboard coronavirus van de rijksoverheid tijdens de meest recente meting aangetroffen in de waterzuivering van Kootstertille. Naar verhouding komt nergens in Nederland een rioolwatermeting hierbij in de buurt (zie infographic).

Nieuws

menu