Europese Commissie krijgt motie van treurnis van Fryslân. En dat is niet alles, zegt de FNP: 'Wy geane hjirmei hiel Europa troch'

Het Provinsjehûs aan de Tweebaksmarkt. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Met een motie van treurnis wil de Provinciale Staten van Fryslân andere Europese regio’s mobiliseren om samen een vuist te maken tegen de Europese Commissie.

De Europese Commissie verwierp vorige week het Minority Safepack, een Europees burgerinitiatief om taalminderheden te beschermen door beleid en wetgeving. De Commissie stelt dat het al genoeg doet aan haar minderheidstalenbeleid en dat nieuw beleid niet nodig is.

Woensdagmiddag steunt de volledige Provinciale Staten van Fryslân een motie van treurnis van de FNP richting de Europese Commissie. ,,It is fansels bizar dat de Europeeske Kommisje dit eigen demokratysk ynstrumint sa oan ‘e kant leit’’, zegt Sijbe Knol van de FNP. ,,It Europeesk Parlemint is foar, it plan kriget stipe fan in miljoen boargers, en tsientallen oerheden, heech en leech.” Knol verwijst daarmee naar onder meer de steun in de Tweede Kamer en de Duitse Bondsdag en een meerderheid in het Europees Parlement. ,,Dan is de reaksje fan de Kommisje labbekakkerich en te koart troch de bocht.’’

FNP slijpt de messen

Dus slijpt de FNP de messen. Heel Europa mag weten dat Fryslân zich niet zomaar neerlegt bij de woorden van de Europese Commissie. De motie van treurnis van Fryslân moet de eerste worden in een lange rij. Knol hoopt dat veel Europese regio’s zich laten horen. Na de stemming dwarrelt de motie in het Duits en Engels neer over 65 regionale en nationale parlementen die zich de afgelopen jaren inzetten voor het burgerinitiatief. Van Catalonië tot Kroatië, van Oostenrijk tot Estland.

In de persmap van de FNP zitten 150 mailadressen van regionale media in heel Europa. Ze krijgen allemaal een mail in het Engels en Duits om de Friese boodschap te verspreiden. ,,Wy geane hiel Europa troch’’, zegt Knol. ,,En it is nedich. De Europeeske Uny is der net allinne foar de lidsteaten, mar ek foar de 50 miljoen ynwenners fan de Europeeske regio’s, werûnder 600.000 Friezen. It is min foar de demokrasy dat sa’n inisjatyf de nekke omdraaid wurdt.’’

Lange historie

Het Minority Safepack kent een lange historie. In 2013 diende een burgercomité het initiatief in bij de Europese Commissie. Destijds was gedeputeerde Jannewietske de Vries nauw betrokken bij de lobby. De EC weigerde het initiatief echter te registreren. Na drie jaar juridisch getouwtrek kreeg het comité gelijk bij de Europese rechter. Maar succes bleef uit. Vorige week legde de EC het ingediende initiatief alsnog naast zich neer.

Friesland was één van de aanjagers. Knol: ,,Dêrom is it ús taak om ús hearre te litten en wy kinne as Fryslân rap skeakelje. Wy ferwachtsje in protte neifolging.’’

Nieuws

menu