Raad van Europa: 'Meer Fries in onderwijs en in de rechtszaal'

Foto LC

Het Comité van Ministers van de Raad van Europa raadt het rijk aan om aan te sturen op meer Fries in het onderwijs en in de rechtbank. Het Comité doet dit op basis van een rapport van het Comité van Experts dat waakt over naleving van het Europese Handvest voor regionale en minderheidstalen.

Het Comité bestaat uit alle ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van de Europese Unie en vertegenwoordigt de Europese regeringen.

De ministers onderstrepen dat zowel het rijk als de provincie een rol hebben in het reilen en zeilen van het Fries. De provincie speelt hierin een leidende rol met een langetermijnvisie voor het Fries.

Vooral de tekortkomingen in het Fries op basisscholen en in het voortgezet onderwijs, het Fries in de rechtszaal en bij bijvoorbeeld de politie baren het Comité zorgen.

Nieuws

menu