Europees Parlement stemt voor plan om bij wetgeving en beleid rekening te houden met het Fries en andere minderheidstalen

Foto LC

Met een ruime meerderheid van 524 stemmen heeft het Europees Parlement zich donderdag achter het Minority SafePack geschaard.

Het betekent dat de Europese Unie voortaan bij het maken van wetgeving en beleid rekening moet houden met taalminderheden. Niet alleen de 24 nationale talen binnen Europa zijn maatgevend. De Europese Commissie reageert in januari op de aangenomen resolutie. Dan moet nog blijken hoe serieus dit genomen wordt, vertelt Frank de Boer uit Leeuwarden, die vanaf het begin bij het initiatief betrokken is.

Om die commissie te beïnvloeden is het volgens hem van groot belang dat de Friese Staten zich deze week unaniem achter het initiatief schaarden en dat de Tweede Kamer dat ook nog doet.

Het Minority SafePack is het vijfde burgerinitiatief dat het haalde in de Europese Unie. In totaal zijn zeventig voorstellen voor een burgerinitiatief gedaan. In Friesland begon in 2017 een campagne om het Minority SafePack te steunen omdat dit voordelen heeft voor de Friese taal. Uiteindelijk tekenden ruim 1,1 miljoen inwoners in heel Europa.

De Boer geeft als voorbeeld dat Europese subsidie voor literaire vertalingen voortaan ook voor vertalingen naar minderheidstalen kan gaan gelden. Of dat het de Duitse minderheid in Polen makkelijker wordt gemaakt om films in de eigen taal te kunnen zien. Ook een Friestalige krant zou steun kunnen krijgen.

Er stemden 67 parlementsleden tegen en 103 onthielden zich van stemming. Tegenstemmers zijn volgens De Boer van mening dat de Europese Unie zich niet met minderheidsaangelegenheden binnen een land moet bemoeien.

Nieuws

menu