Nooit waren ervaren krachten Froukje Offinga (49) uit Westhoek en Machiel Aarten (61) uit Sneek zo verdrietig over de jeugdzorg als nu. 'Het rijk en de gemeenten ruziën over het geld. Het systeem deugt niet'

Froukje Offinga (49) uit Westhoek en Machiel Aarten (61) uit Sneek werken al dertig jaar of langer in de jeugdzorg. Nooit zijn ze zo verdrietig over de gang van zaken geweest als nu. ,,We blijven strijden voor het kind.”

Machiel Aarten en Froukje Offinga.

Machiel Aarten en Froukje Offinga. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

,,Ik had net nog een collega aan de telefoon. Helemaal ontredderd. Ze staat er alleen voor op een behandelgroep, terwijl de kinderen elkaar aanvlogen”, verzucht Froukje Offinga, zorgcoördinator bij Jeugdhulp Friesland. ,,Wat ik heb gedaan? Vooral even geluisterd. En gezegd of ze kan kijken of degene die slaapdienst heeft toch iets eerder kan komen. Je wilt het eigenlijk niet: je doet zo wéér een beroep op een ander die vrij is en zijn collega niet in de steek wil laten.”