Ervaren aaisiker Remco Hamstra vindt eerste kievitsei van Waadhoeke. Dit moedigde hem aan om door te zoeken

Remco is vanmorgen afgegaan op het geluid van de ‘ljippen’.

Remco is vanmorgen afgegaan op het geluid van de ‘ljippen’. Foto: Bond Friese Vogelwachten

Op zaterdagochtend werd de Bond Friese Vogelwachten rond half acht uit bed gebeld door Remco Hamstra uit Rottevalle. Hij stond in de mist bij een kievitsei in de Waadhoeke, één van de twee gemeentes waar het eerste kievitsei nog niet gevonden was. En jawel, het gaat om het eerste kievitsei in Waadhoeke.
Lees meer over
Franeker Courant

Remco is vanmorgen afgegaan op het geluid van de ‘ljippen’ en dacht bij een nat veld dat daar de kans op een kievitsei groot zou zijn.

Meerdere kievitseieren op zijn naam